Η Ιστορία διακηρύσσει την Ελληνικότητα της Μακεδονίας. Με επιτυχία η εκδήλωση στον Πύργο | Odigos.gr