Λευτέρης Βαρουξής: Πραγματική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τόπου. Διαφυγή από την ανασφάλεια με παράλληλη στήριξη καινοτομίας | Odigos.gr