Σύσκεψη για την εφαρμογή εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων στον πρωτογενή τομέα | Odigos.gr