Τροποποιήσεις που διευρύνουν τη συμμετοχή ανέργων και εισάγουν νέους κλάδους στο πρόγραμμα, εισηγείται ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας για τη δράση Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Odigos.gr