10.000 θέσεις εργασίας επιδοτεί ο ΟΑΕΔ

24 Ιουλίου - 18:16 Τοπικά

Νέο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα θέτει σε εφαρμογή στις αρχές του 2014 ο ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα αφορά προσλήψεις 10.000 ανέργων ηλικίας 30 έως 66 ετών, με επιδότηση 450 ευρώ το μήνα για κάθε πρόσληψη στις επιχειρήσεις που θα τους απασχολήσουν για 12 μήνες, ενώ ο ωφελούμενος θα έχει μισθό απο 586 ευρώ.

Επίσης οι άνεργοι θα πρέπει να έιναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, με δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχουν συμπληρώσει το επαγγελματικό τους προφίλ.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος”, η επιχείρηση επιδοτείται με 18 ευρώ ημερησίως και για διάστημα 25 ημερών κάθε μήνα, δηλαδή με 450 ευρώ για κάθε άνεργο που θα προσλάβει. Η επιδότηση θα καλύπτει μέρος του μισθού και δεν θα αποτελεί την τελική αμοιβή. Ουσιαστικά η επιχείρηση θα προσθέτει το υπόλοιπο ποσό για να καλύψει τη δοαφορά για το μισθό που θα διαμορφώνεται βάσει των όσων προβλέπει η εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία.

Προϋποθέσεις:

Οι επιχειρήσεις δε θα πρέπει να έχουν μειώσει το προσωπικό τους τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

Επίσης στο πρόγραμμα δε μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που τρεις μήνες πριν από την αίτηση έχουν προχωρήσει σε αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος για το προσωπικό που απασχολούν με μετατροπή σύμβασης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

Στο πρόγραμμα δεν υπάγονται επίσης:

– Δημόσιες επιχειρήσεις
– Νυχτερινά κέντρα
– Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης (security)
– Επιχειρήσεις προωθησης προϊόντων (telemarketing)
– Εποχικές επειχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους
– Επιχειρήσεις για τα υποκαταστήματα και γραφεία τους στο εξωτερικό
– Εξωχώριες εταιρείες
– ΚΤΕΛ
– Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα
– Επιχειρήσεις που δε διαθέτουν έδρα αλλά ως έδρα είναι το σπίτι του εργοδότη
– Επιχειρήσεις που εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ποσών από κρατικές ενισχύσεις
– Επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται προβληματικές
– Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων
– Επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από μεταβίβαση ή αλλαγή νομική μορφής υπό τον όρο ότι θα προσλάβουν το ίδιο προσωπικό που είχαν πριν

Περισσότερα Νέα