1ο Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την προστασία της Βαμβακοκαλλιέργειας από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Ηλείας

24 Ιουλίου - 17:17 Τοπικά

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας, ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς του νομού ότι, στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος των γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας για την καλλιεργητική περίοδο 2015, έχει εγκαταστήσει από τις 21 Μαΐου 2015 φερομονικές παγίδες, για την παρακολούθηση της πτήσης του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού του βαμβακιού.

1. Στόχοι

1.1 Η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία σε πραγματικό

καλλιεργητικό χρόνο.

1.2 Η ενημέρωση αφορά το χρονικό διάστημα από την έναρξη του φυτρώματος μέχρι την εμφάνιση των πρώτων χτενιών και την οργάνωση της αυτοάμυνας των βαμβακοφυτειών.

1.3 Ο βαμβακοπαραγωγός πρέπει να παρακολουθεί τακτικά κάθε 3-4 μέρες τα βαμβακοχώραφά του έτσι ώστε σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο.

2. Διαπιστώσεις

2.1 Οι σπορές των βαμβακοκαλλιεργειών πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη Απριλίου μέχρι το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου. Οι σπορές οψίμισαν και λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν το προηγούμενο

διάστημα αλλά και γιατί ολοκληρώνεται ο βιολογικός κύκλος των βακβακοκαλλιεργειών.

Οι βαμβακοκαλλιέργειες βρίσκεται στο στάδιο των κοτύλων, των 2 έως 4 πραγματικών φύλλων.

2.2 Σε κάποιες καλλιέργειες παρατηρήθηκαν κενά μεταξύ των φυτών των γραμμών από σηψιρριζίες, λόγω των συνθηκών που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα (βροχοπτώσεις, υψηλή εδαφική υγρασία, σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες). Όταν σχηματίζεται «κρούστα» εδάφους, πρέπει να επεμβαίνουμε με σκάλισμα, για την εξάτμιση της υπερβολικής υγρασίας, τον αερισμό του εδάφους και την αύξηση της θερμοκρασίας του, ενέργεια που έχει σαν αποτέλεσμα την αποφυγή απωλειών νεαρών φυταρίων.

2.3 Από τις φερομονικές παγίδες που αναρτήθηκαν, διαπιστώθηκε η πτήση των ακμαίων – πεταλούδων του ρόδινου σκουληκιού, ενώ για το πράσινο σκουλήκι είχαμε τη σύλληψη ενός μόνο ακμαίου. Διαπιστώθηκε η εμφάνιση θρίπα (θέση παρατήρησης Νο 1) και αφίδων (θέση παρατήρησης Νο 2).

Επίσης διαπιστώθηκε η δραστηριότητα των ωφέλιμων εντόμων.

3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

3.1 Συστήνουμε ισορροπημένη προοδευτική ανάπτυξη της βαμβακοκαλλιέργειας και αυτό επιτυγχάνεται με ορθολογική χρήση της αζωτούχου λίπανσης και της άρδευσης, με την αναγκαία ποσότητα νερού κατά αρδευτική δόση και συχνότητα, προκειμένου τα φυτά να μην εμφανίσουν υπερβολική βλάστηση.

3.2 Στην παρούσα 1η βλαστική περίοδο του βαμβακιού, οι συλλήψεις των ακμαίων του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στις φερομονικές παγίδες, δεν αποτελούν κριτήριο για την εφαρμογή επέμβασης με εντομοκτόνα. Οι φερομονικές παγίδες βοηθούν στον προσδιορισμό της δραστηριότητας των εντόμων και δεν χαρακτηρίζουν προσβολή. Η προσβολή διαπιστώνεται από τους επιτόπιους ελέγχους, σε σχέση με τον αριθμό και την ηλικία των ζώντων προνυμφών και του σταδίου ανάπτυξης της καλλιέργειας. Οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να επιθεωρούν τις καλλιέργειές τους τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

3.3 Στην 1η βλαστική περίοδο, που περιλαμβάνει τις πρώτες έξι εβδομάδες, πριν την έκπτυξη των χτενιών, τα έντομα που προσβάλλουν το νεαρό βαμβάκι είναι: θρίπας, αφίδες, τετράνυχος, αλευρώδης και παρουσιάζουν συστροφές των φύλλων, κατσάρωμα, σχισίματα κ.α.. Τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι τα φυτά ανακάμπτουν και δεν απαιτείται χημική επέμβαση, και επίσης την περίοδο αυτή εγκαθίστανται τα ωφέλιμα. Κατά κανόνα αποφεύγεται την περίοδο αυτή η χημική επέμβαση με εντομοκτόνα.

Επεμβαίνουμε μόνο στην περίπτωση που ξεπεραστούν τα κατώτατα όρια, τα οποία είναι τα παρακάτω:

Θρίπας: 1 άτομο ανά φυτό χωρίς μόνιμα φύλλα (κοτύλες) ή 1-2 άτομα ανά φυτό με μόνιμα φύλλα σε δείγμα 20-40 φυτών.

Αφίδες: εάν οι πληθυσμοί παραμένουν υψηλοί για 7 ή περισσότερες μέρες.

Τετράνυχος: όταν οι πληθυσμοί του τετράνυχου αρχίζουν να προκαλούν φυλλόπτωση.

4. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

4.1 Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία θα αναζητήσετε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΑΠΕ (http://www. minagric.gr/syspest/). Να ακολουθείτε και να εφαρμόζετε χωρίς αποκλίσεις τις οδηγίες και τις πληροφορίες της ετικέτας και όσων αναγράφονται στη συσκευασίας τους.

4.2 Οι βαμβακοπαραγωγοί να μεριμνούν για την ενημέρωση των μελισσοκόμων, να ψεκάζουν απογευματινές ώρες και κυρίως μετά τη δύση του ηλίου.

Οι βαμβακοπαραγωγοί, χρήστες, είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνοι, για την τελική απόφαση επιλογής, της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειάς των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και κάθε χειρισμού επί της καλλιέργειάς των, και των ποσοτικών και ποιοτικών αποδόσεων σύσπορου βαμβακιού.

Σε περίπτωση σύλληψης μεγάλου αριθμού εντόμων στις φερομονικές παγίδες ή εντοπισμού σημαντικής προσβολής ή οποιοδήποτε άλλου συμπτώματος στις βαμβακοκαλλιέργειες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας (τηλ. 2621360140 Μικέογλου Γ. & 2621360155 Στέργιου Β.).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σπυροπούλου Παναγιώτα

Κτηνίατρος

Περισσότερα Νέα