2.376.447 ευρώ για βελτίωση και κατασκευή οδών πρόσβασης στο ΧΥΤΥ Ηλείας

24 Ιουλίου - 17:06 Τοπικά

Εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών κ. Χρήστου Σπιρτζή η δέσμευση  ποσού δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (2.376.447,39 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  στο Δήμο Ήλιδας για την υλοποίηση του έργου « Βελτίωση – Κατασκευή οδών πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ. Νομού Ηλείας ».​

Η Δημοπράτηση του έργου θα γίνει με ανοιχτό μειωδοτικό διαγωνισμό.

Περισσότερα Νέα