Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου.Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

30 Ιανουαρίου - 10:14 Τοπικά

Κλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση στις 30-1-2024 και ώρα 18,30 με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.    Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Πύργου στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε. Δ.Δυτικής Ελλάδας.

2.    Λήψη απόφασης επί των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2024, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 5/2024 απόφασης – εισήγησης της Δ.Ε.

3.    Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Πύργου στην ευρωπαϊκή πρόσκληση «Αδελφοποίηση» με το πρόγραμμα “Magna Graecia”.

4.    Λήψη απόφασης: Α. Έγκρισης του μνημονίου συνεργασίας με τη διαΝΕΟσις για την υλοποίηση των μέτρων εφαρμογής της μελέτης: «Ηλεία 2030:Ανασυγκρότηση με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία».
Β. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την προώθηση των σχετικών διαδικασιών.

5.    Λήψη απόφασης συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 6/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πύργου Α.Ε. ΟΤΑ (ΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ) όσον αφορά τους εκπροσώπους του κοινωνικού φορέα.

6.    Λήψη απόφασης συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 302/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί κατηγοριοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πύργου.

7.    Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση – επισκευή κοινοτικών καταστημάτων Δ.Ε. Ιάρδανου» με Α.Μ. 17/2022.

8.    Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου: «Επισκευή – συντήρηση σχολικών μονάδων στην Δ.Ε. Πύργου (Τμήμα Β΄) με αριθμ. μελ. 26/2023.

9.    Λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση με το Λύκειο Ελληνίδων της πολιτιστικής εκδήλωσης «ΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΑ 2024 – ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ».

10.    Λήψη απόφασης ορισμού νέου εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του και νέων μελών της συντονιστικής επιτροπής στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ).

11.    Λήψη απόφασης αντικατάστασης μελών της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Παιδιών για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το σχ. Έτος 2023 – 2024.

12.    Λήψη απόφασης ορισμού τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου Πύργου στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Ηλείας «Παρεμβάσεις».

13.    Λήψη απόφασης ορισμού ενός τακτικού Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή που συγκροτεί το Λιμεναρχείο Κατακόλου βάσει του άρθρου 35 του ΓΚΛ 20.

14.    Λήψη απόφασης: Α. Ορισμού των δικαιούχων της αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις από την 1-1-2024 έως και την 31-12-2028 και Β. Ορισμού του ύψους αποζημίωσης ανά συνεδρίαση και έως τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα, για τους διανέμοντες σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλ και στους διανέμοντες σε απόσταση μικρότερη των 10 χιλ.

15.    Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπών Δήμου Πύργου έτους 2024.

16.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή αιτήματος για πρακτική άσκηση από δημόσιο ΙΕΚ (υπ’ αριθμ. 1889/24-1-2024 εισήγηση της Δ/νσης Παιδείας).

17.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή αιτήματος για πρακτική άσκηση από δημόσιο ΙΕΚ (υπ’ αριθμ. 1892/24-1-2024 εισήγηση της Δ/νσης Παιδείας).

18.     Λήψη απόφασης παροχής εξουσιοδοτήσεων για τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Πύργου και ορισμός υπεύθυνων λογαριασμών έργων προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

Λήψη απόφασης παροχής εξουσιοδοτήσεων για τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών του καταργηθέντος ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ».

Περισσότερα Νέα