Αδήλωτα τετραγωνικά: Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων δικαιούνται να πάρουν πίσω χρήματα

24 Ιουλίου - 19:31 Τοπικά

Χρήματα πίσω θα λάβουν όσοι ιδιοκτήτες έσπευσαν να αποκαλύψουν αδήλωτα τετραγωνικά στους δήμους και εν συνεχεία πλήρωσαν δημοτικά τέλη και πρόστιμα αναδρομικά την χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως και τις 23 Μαρτίου 2022, διάστημα κατά το οποίο δεν ήταν ενεργή η ευνοϊκή ρύθμιση.

Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση. Με την κίνηση αυτή δίνεται λύση ένα μείζον πρόβλημα που έχει ανακύψει και αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες οι οποίοι λόγω «κενού νόμου» κλήθηκαν να καταβάλλουν αναδρομικά δημοτικά τέλη και πρόστιμα σε βάθος 14 ετών που έφθαναν έως και 200%.

Έτσι λοιπόν όσο ιδιοκτήτες έχουν ήδη πληρώσει τα ποσά που τους χρέωσαν αναδρομικά οι δήμοι θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους αφού προηγουμένως υποβάλλουν σχετική αίτηση. Συγκεκριμένα, θα τους επιστραφούν τα ποσά πέραν της οφειλής που προκύπτει από την ρύθμιση των αδήλωτων τεραγονικών που βρίσκεται σε ισχύ.

Ειδικότερα η διάταξη ορίζει ότι «η παράταση που δόθηκε έως τις 30.6.2022 για την υποβολή δηλώσεων ορθών στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας και της χρήσης ακινήτου δημοτών με διαγραφή του συνόλου των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων και με την υποχρέωση των δηλούντων να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα σε 24 μηνιαίες δόσεις, υπολογιζόμενα από 1.1.2020 μέχρι την ημερομηνία δήλωσης με πρόστιμο 20% επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος καταλαμβάνει, για λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης, και τις δηλώσεις με ορθά στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1ης.1.2022 έως και τις 23.3.2022, δηλαδή την προηγούμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης του ν. 4915/2022» Επίσης προβλέπει ότι τα «χρηματικά ποσά που κατέβαλαν οι πολίτες, πέραν των οφειλομένων σύμφωνα με τα άρθρα 66 του ν. 4830/2021 και 18 του ν. 4915/2021 επιστρέφονται κατόπιν αίτησής τους».

Η προθεσμία

Όπως προβλέπει η ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν την ευκαιρία έως τις 30 Ιουνίου να αποκαλύψουν στους Δήμους τα αδήλωτα τετραγωνικά ή να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους χωρίς να επιβαρυνθούν με αναδρομικές χρεώσεις τελών και προστίμων.

Ωστόσο δεν είναι καθόλου απίθανο να δοθεί νέα παράταση ενώ το υπουργείο δέχεται εισηγήσεις η ηλεκτρονική πλατφόρμα να παραμείνει ανοιχτή και να υπάρξει μόνιμη ρύθμιση με κλιμάκωση των προστίμων ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης των «ξεχασμένων» τετραγωνικών.

Όσοι έχουν εκκρεμότητες με τους Δήμους θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

  1. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων για την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων στους δήμους λειτουργεί στην διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr.

  2. Όσοι δηλώσουν τον πραγματικό αριθμό των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους όπως αυτός είναι ήδη δηλωμένος στο Ε9 θα απαλλαγούν πλήρως από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών, προστίμων και προσαυξήσεων που φθάνουν μέχρι και το 200% για τις χρονικές περιόδους πριν από το 2020.

  3. Με την υποβολή της δήλωσης θα υπάρξει προσαύξηση 20% στα οφειλόμενα τέλη της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι την ημέρα υποβολής

  4. Δεν χρειάζεται όλοι οι ιδιοκτήτες να δηλώσουν την πραγματική επιφάνεια του ακινήτου στο οποίο έχουν δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία). Αρκεί να δηλωθεί από έναν ιδιοκτήτη.

  5. Κάθε δήλωση γίνεται ανά αριθμό παροχής για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή ανά ακίνητο σε περίπτωση που δεν είναι ηλεκτροδοτούμενο. Επιλέγοντας ακίνητο με αριθμό παροχής, θα προστεθούν αυτόματα στη δήλωσή και όσα ακίνητα έχουν στον Δήμο με τον ίδιο αριθμό παροχής.

  6. Τα ποσά για τα αδήλωτα τετραγωνικά μπορούν να εξοφληθούν σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας τα 10 ευρώ εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τα 50 ευρώ για νομικά πρόσωπα.

Περισσότερα Νέα