Αφού πρώτα αδιαφόρησαν για τους πληγέντες μετά από χρόνια επέλεξαν όσους ήθελαν…. Ερώτηση Αν. Νικολακόπουλου για τις ευθύνες ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΓΑ για εκκρεμείς από το 2013-14 αποζημιώσεις

24 Ιουλίου - 19:31 Τοπικά

Ερώτηση – παρέμβαση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιώργο Γεωργαντά κατέθεσε ο βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος, αυτή τη φορά για την μη καταβολή ενισχύσεων σε αγρότες της Επαρχίας Ολυμπίας, και ειδικότερα των Μακρισίων και των Καλυβακίων, για τις ζημιές στην παραγωγή τους λόγω καιρικών φαινομένων από τις πλημμύρες που είχαν σημειωθεί το 2013 και το 2014.

Ο κ. Νικολακόπουλος μάλιστα χρησιμοποιεί και αυστηρή γλώσσα αποκαλύπτοντας το γεγονός ότι αν και οι ζημιές είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων από εκείνα τα έτη των καταστροφών, υπήρξε από την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τα αρμόδια όργανά της υπερβολική καθυστέρηση στις διαδικασίες ως προϊόν σημαντικής αδιαφορίας, με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα ο ΕΛΓΑ να μην έχει πληρώσει δικαιούχους πληγέντες αγρότες.

Και όχι μόνο αυτό αλλά όπως επισημαίνει ο Ηλείος κοινοβουλευτικός, το 2019 σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο και αφού είχε λήξει το σχετικό πρόγραμμα η τότε διοίκηση του Ασφαλιστικού Οργανισμού προχώρησε σε … επιλεκτικές (!) αποζημιώσεις σε μικρό τμήμα παραγωγών που είχαν προχωρήσει σε αποκατάσταση των ζημιών τους.

Πιο αναλυτικά στο περιεχόμενο της ερώτησής του ο κ. Νικολακόπουλος θέτοντας τέσσερις επιμέρους παρεμβάσεις τονίζει  μεταξύ άλλων τα εξής:

  «Εκατοντάδες παραγωγοί αγροτικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή των τοπικών κοινοτήτων Καλυβακίων και Μακρισίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, υπέστησαν ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο των καλλιεργειών τους λόγω των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα στην περιοχή την 19/01/2013 και την 26/01/2014.

Οι ανωτέρω ζημιές εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (Κ.Ο.Ε) έτους 2013 και 2014 δυνάμει της με αριθμ. 193/62237/08-06-2017 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2007/Β/12-06-2017) και της με αριθμ. 468/138469/22-12-2017 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4639/Β/29-12-2017) αντίστοιχα.

Παρά το γεγονός ότι οι ζημιές του φυτικού κεφαλαίου των καλλιεργειών των εν θέματι παραγωγών εντάχτηκαν τυπικά στο Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (Κ.Ο.Ε) έτους 2013 και 2014 με την έκδοση των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων, ενώ παράλληλα κοινοποιήθηκαν και τα σχετικά Πορίσματα Εκτίμησης προς τους δικαιούχους των ενισχύσεων παραγωγούς, δυστυχώς έως και σήμερα ο ΕΛΓΑ δεν έχει καταβάλλει τις αναλογούσες αποζημιώσεις / ή έχει καταβάλλει μέρος αυτών το έτος 2019 (ήτοι σε χρόνο μεταγενέστερο της λήξης εκάστου Προγράμματος) σε μία όμως μικρή μερίδα παραγωγών, οι οποίοι για το Κ.Ο.Ε 2013 είχαν προβεί σε εργασίες αποκατάστασης των καλλιεργειών τους, και τούτο, αφού προηγουμένως ο ΕΛΓΑ προέβη σε αυτοψία των πληγεισών περιοχών έξι (6) ολόκληρα έτη από το ζημιογόνο αίτιο.

ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΓΑ

Κατόπιν αυτών, κ. Υπουργέ ερωτάσθε:

  1. Για ποιόν λόγο δεν ανταποκρίθηκε εγκαίρως ο ΕΛΓΑ (Υποκ/μα Πάτρας) στις απαιτήσεις εκάστου Προγράμματος (Κ.Ο.Ε 2013 & 2014), με συνέπεια την λήξη αυτών και την μη καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων;
  2. Το έτος 2019, όταν και πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις πληγείσες από την πλημμύρα (19/01/2013) εκμεταλλεύσεις, για ποιόν λόγο ο Έλεγχος των οργάνων του ΕΛΓΑ έλαβε χώρα σε μερίδα μόνον εκ των ανωτέρω ζημιωθέντων; Με βάση ποια κριτήρια καταβλήθηκαν μειωμένες κατά βάση αποζημιώσεις σε κάποιους εξ αυτών; Ο Έλεγχος που έλαβε χώρα το έτος 2019 (όπως δηλαδή αυτός έγινε), ως διαδικασία προβλέπεται από τον Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων; Για ποιο λόγο ο ίδιος Έλεγχος δεν αφορούσε και την πλημμύρα της 26ης/01/2014;
  3. Τα Πορίσματα επί των Ενστάσεων των ΚΟΕ 2013 & 2014 για ποιόν λόγο δεν κοινοποιήθηκαν ποτέ στους ανωτέρω παραγωγούς, παρ’ όλο που είχαν γίνει οι σχετικού έλεγχοι από τους γεωπόνους εκτιμητές του Υποκ/τος Πάτρας;
  4. Ο Προϊστάμενος του Υποκ/τος Πάτρας και η Υπεύθυνη των Προγραμμάτων Κ.Ο.Ε. για ποιο λόγο δεν παραβρέθηκαν ποτέ στις πληγείσες περιοχές κατά τη διάρκεια των εκτιμήσεων αλλά ούτε και κατά τη διάρκεια του ανωτέρω Ελέγχου που διενεργήθηκε από την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛΓΑ, όπως μου αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής και οι πληγέντες αγρότες;

Περισσότερα Νέα