Άγγελος Αγγελόπουλος: Λειτουργήστε το Ταμείο εγγυοδοσίας Δανείων του Δημοσίου μικρομεσαίων επιχειρήσεων

24 Ιουλίου - 16:36 Τοπικά

Επιστολή του Άγγελου Αγγελόπουλοτ προς τους αρμόδιους Υπουργούς 

Προς:

Υπουργό Oικονομίας

Σταικούρα Χρήστο

Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Γεωργιάδη Σπυρίδων – Άδωνι

 

 

Κύριοι Υπουργοί,

Πρέπει να ενεργήσετε άμεσα ώστε να προλάβετε τις επιχειρήσεις να διατηρηθούν ζωντανές , αλλιώς το τίμημα της καθυστέρησης θα είναι εξοντωτικό για την Ελληνική επιχειρηματικότητα.

Πρέπει να λάβετε οικονομικά μέτρα το γρηγορότερο όπως η Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία κ.λπ.

Πρέπει να δοθούν νέα κεφάλαια κίνησης για τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να διασφαλιστούν αυτές που πλήττονται άμεσα και έμμεσα από τον κορονοιό, έτσι θα μπορέσουν να λάβουν ένεση ρευστότητας.

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για χρηματοδότηση κεφαλαίων κίνησης. Με την άμεση δραστηριοποίηση του ταμείου εγγυοδοσίας δανείων του δημοσίου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα επέλθει χαλάρωση των κανόνων για τις κρατικές εγγυήσεις.

Με το ταμείο εγγυοδοσίας δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων να δίδονται νέες εγγυήσεις δανείων και επιχορηγήσεων. Οι εγγυήσεις θα παρέχονται στις τράπεζες με μηδενικό κόστος και αυτές θα χορηγούν δάνεια σε πολύ μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής ευκολότερα.

Η συγχρηματοδότηση να γίνετε με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Κύριοι Υπουργοί

Σπεύσατε να προλάβετε τις επιχειρήσεις εν ζωή.

Με προσωπική

εκτίμηση

 

Άγγελος Αγγελόπουλος

Πρώην μέλος της επιτροπής εγγυοδοσίας Δανείων του Δημοσίου μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών. (από 1996  έως 2011)

Πρώην Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηλείας

Περισσότερα Νέα