Άγγελος Αγγελόπουλος: Ο κος Στουρνάρας κρύβει την αλήθεια για τα ομόλογα

24 Ιουλίου - 18:24 Τοπικά

ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Τράπεζα Ελλάδας , ο Γ. Στουρνάρας ανέλαβε να δημιουργήσει και να ανακινήσει το θέμα των «κόκκινων δανείων» και των πλειστηριασμών, θυσιάζοντας 350.000 ακίνητα δανειοληπτών .

Έτσι θα καλυφθούν σοβαρές παραλείψεις τραπεζιτών από την εκμετάλλευση κρατικών ομολόγων αξίας 93 δις ευρώ που «φορτώθηκαν στο δημόσιο χρέος» .

Οι τράπεζες ελάμβαναν τα χρυσά αυτά ομόλογα από το 2008 και επί μια τριετία είχαν βάλει ως εγγύηση -ενέχυρο- αποπληρωμή των κρατικών ομολόγων, διάφορα «τραπεζικά ακίνητα», τα οποία όμως στην πραγματικότητα δεν διέθεταν .

Έτσι εξηγείται η σπουδή του Γιάννη Στουρνάρα να μεταθέσει για τα επόμενα δύο χρόνια εν κρυπτώ και με δυσμενείς όρους την εξόφληση των κρατικών ομολόγων, μεταφέροντας την πληρωμή των στο εθνικό χρέος .

Η μετάθεση της εξόφλησης όπως προκύπτει από τις μετέπειτα εξελίξεις, είναι μέρος ευρύτερου σχεδίου που σχεδιάστηκε στο παρασκήνιο σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση με τραπεζικό πραξικόπημα σχεδιάστηκε στα άδυτα της ΤτΕ αρχές Μαΐου 2013 και ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013.

Την ημέρα αυτή με την υπ. αριθ. 378/2-9-13 εμπιστευτική εισήγηση της ΤτΕ, η οποία κοινοποιήθηκε στην Ε.Ε., περιγράφεται αναλυτικά πως «διανέμονται» και εντάσσονται ανά τράπεζα ως ακίνητη περιουσία τους τα 350.000 ακίνητα των δανειοληπτών που θα αρχίσουν να κατάσχονται.

Σε δεύτερη φάση στις 9-8-2013 στο Υπουργείο Οικονομικών γράφεται και αποστέλλεται σε ΤτΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια περίεργη τροπολογία νόμου.

Πρόκειται για την τροπολογία του Νόμου 3723/2008( ΦΕΚ 250Α΄),ο οποίος αναφέρεται στην ενεχυρίαση ακίνητης περιουσίας των τραπεζών ,προκειμένου να λάβουν τα κρατικά ομόλογα των 93δις ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η τροπολογία Στουρνάρα της 9ης /8/2013,προέβλεπε την απάλειψη αυτού του όρου, κατά συνέπεια την πλήρη απαλλαγή των τραπεζών και τη μετάθεση των οφειλών τους στο εθνικό χρέος.

Οι τραπεζικές οφειλές αξίζει να αναφέρουμε εδώ, για να αντιληφθούμε το μέγεθος τους, αντιπροσωπεύουν το 1/3 του εθνικού χρέους που φορτώνεται χωρίς αιτία, η Χώρα και οι Έλληνες φορολογούμενοι.

Βλέπουμε σήμερα το σχέδιο που προέβλεπε την πλήρη απαλλαγή των τραπεζιτών από την εκμετάλλευση των κρατικών ομολόγων αξίας 93δις και βέβαια την νομική κάλυψη τους από τυχόν μελλοντική εμπλοκή και έρευνα της Δικαιοσύνης.

Υπήρχε κατ’ άλλους ήδη προειδοποίηση της Blackrock στα μέσα του 2012(που ερευνά την οικονομική κατάσταση των Ελληνικών Τραπεζών ), έχοντας εντοπίσει παραλείψεις και σοβαρά νομικά κενά της ρευστότητας τους, που οφείλονταν στα επίμαχα κρατικά ομόλογα .

Οι τράπεζες επειδή θα ήταν αδύνατον να εξοφλήσουν κατά την άποψη της Blackrock αυτή την υποχρέωση τους προς το Ελληνικό Δημόσιο, αν απαιτούσε να του επιστρέψουν άμεσα τα 93 δις ευρώ που είχαν λάβει από το 2008 αναγκαστικά θα έπρεπε να εκποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους που είχαν βάλει ως ενέχυρο…

Αυτή όμως η Τραπεζική «ακίνητη περιουσία» δεν υπήρχε, ήταν μια απλή αναφορά στα χαρτιά για αυτό αποφασίστηκε μεταξύ της ΤτΕ και του Στουρνάρα ότι το τεράστιο αυτό τραπεζιτικό σκάνδαλο έπρεπε επειγόντως να κουκουλωθεί.

Έτσι λοιπόν και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και έπειτα από παρασκηνιακές συζητήσεις και σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Τράπεζα Ελλάδας ο Γ. Στουρνάρας ανέλαβε να δημιουργήσει κα να ανακινήσει το θέμα των «κόκκινων δανείων», αλλά και να οδηγήσει σε θυσία 350.000 ακίνητα δανειοληπτών.

Έτσι εξηγείται και η περίφημη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών ότι «εάν δεν προχωρήσουν άμεσα οι πλειστηριασμοί ακινήτων των δανειοληπτών, τότε οι Ελληνικές τράπεζες θα καταρρεύσουν.

Επιβεβαιώνεται έτσι πλήρως λοιπόν ότι το παιχνίδι ήταν στημένο στο παρασκήνιο στο οποίο κινείτο όλο αυτό το διάστημα ο Γιάννης Στουρνάρας.

Περισσότερα Νέα