Αν. Νικολακόπουλος: Σημαντικές κυβερνητικές παρεμβάσεις για την βελτίωση του Σωφρονιστικού Συστήματος

24 Ιουλίου - 19:19 Τοπικά

“Η σημερινή Κυβέρνηση κατάφερε να υλοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις όπως οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στην λειτουργία της δικαιοσύνης και στην ασφάλεια της κοινωνίας μας”.

Με την ανωτέρω επισήμανση ο βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος τοποθετήθηκε κατά την διάρκεια της ομιλίας του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόμενος σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την βελτίωση του Σωφρονιστικού Συστήματος.

Ειδικότερα τόνισε : «Κατ’ αρχάς η Κυβέρνηση έθεσε σε προτεραιότητα το χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, προχωρώντας άμεσα σε πρόσληψη 588 σωφρονιστικών υπαλλήλων ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μία ακόμα προκήρυξη πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ, η οποία αφορά την πρόσληψη 416 υπαλλήλων. Παράλληλα διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις παρεμβάσεων σε επίπεδο υλικοτεχνικών υποδομών εντός των φυλακών.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Όπως τόνισα και πρόσφατα κατά την συζήτηση του πορίσματος της επιτροπής, οφείλουμε οι παρεμβάσεις που κάνουμε στις φυλακές να συντελούν σε μια συντονισμένη προσπάθεια όλων των αρμόδιων, Υπουργείων και φορέων, ώστε να διασφαλίσουμε την ψυχοκοινωνική στήριξη, την ομαλή διαβίωση των κρατουμένων και των υπαλλήλων αλλά και την ομαλή ένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία.

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα και με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μέσω του νομοσχεδίου προωθείται ο διαχωρισμός των σωφρονιστικών καταστημάτων, με βάση το είδος και την βαρύτητα των αδικημάτων.

Ενώ παράλληλα εστιάζει στη βελτίωση των συνθηκών υγειονομικής περίθαλψης και διατροφής των κρατουμένων.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Προβλέπεται  η ίδρυση νέων κατηγοριών,  όπως Σωφρονιστικά καταστήματα  αυξημένης ασφάλειας και σωφρονιστικά καταστήματα οικονομικών εγκλημάτων.

Ιδιαίτερα επικίνδυνοι κρατούμενοι, κρατούμενοι που έχουν τελέσει εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, κρατούμενοι που έχουν απείθαρχη συμπεριφορά σε βάρος συγκρατούμενού τους ή σωφρονιστικού υπαλλήλου, κρατούμενοι  που καταστρέφουν περιουσιακά είδη των σωφρονιστικών καταστημάτων,  κρατούνται μόνο σε σωφρονιστικά καταστήματα αυξημένης ασφάλειας.

Για την προστασία όλων και για την εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων, για την επίτευξη του σωφρονιστικού χαρακτήρα της ποινής. Κρατούμενοι εγκλημάτων διαφορετικών κατηγοριών δεν πρέπει να αναμειγνύονται.

Είναι ρυθμίσεις οι οποίες δεν έχουν μόνο θεσμικό αποτύπωμα αλλά άκρως ουσιαστικό και θετικό καθώς η ορθή λειτουργία των καταστημάτων κράτησης αφορά όλη την κοινωνία.

Ο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Καταργείται επίσης με το παρόν σχέδιο νόμου κάθε διάκριση μεταξύ των κρατουμένων συμπεριλαμβανομένου και του φύλου και του γενετήσιου προσανατολισμού, ενώ επαναπροσδιορίζεται το κατώτατο όριο ηλικίας των νεαρών κρατουμένων από το 13ο στο 15ο έτος.

Όσον αφορά τις κρατούμενες μητέρες με παιδιά έως 3 ετών προβλέπεται η διαμονή τους σε ειδικό χώρο, ενώ προχωρά η ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων αλλά και η διαμόρφωση νέων ειδικών χώρων για την επίσκεψη ανηλίκων τέκνων ηλικίας μέχρι 11 ετών με τη συνοδεία της μητέρας. Μία ακόμα ουσιαστική ρύθμιση είναι και η ίδρυση ψυχιατρικού και νοσοκομειακού τμήματος ξεχωριστά για τις κρατούμενες γυναίκες, αλλά και η δυνατότητα εξέτασης και παρακολούθησης  των κρατούμενων από ιατρούς της δικής τους επιλογής, ακόμα και με δική τους δαπάνη.

Και όλα αυτά με έλεγχο. Δίνετε με το παρόν σχέδιο νόμου στον κρατούμενο, για πρώτη φορά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου, να προσφύγει για τις συνθήκες κράτησής του.  Διότι το κράτος δικαίου επιβάλλει έλεγχο και σε αυτόν τον τομέα».

Η ΟΜΑΛΗ ΕΝΤΑΞΗ

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ

Τέλος, ο κ. Νικολακόπουλος μίλησε και για την προσπάθεια ομαλής και κανονικής  ένταξης των αποφυλακισθέντων σημειώνοντας :  «όσον αφορά την ένταξη των αποφυλακισθέντων στο δημόσιο βίο, στην οικονομική και κοινωνική ζωή, δίνεται η δυνατότητα της πρόσληψης κατά προτεραιότητα σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ή μονάδες που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Πολιτείας.

Ενώ, για πρώτη φορά, η Γενική Γραμματεία προχωρά στην διοργάνωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης όσων έχουν εκτίσει ποινές στις φυλακές, με δυνατότητα πιστοποίησης για συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες δυνατότητες».

Περισσότερα Νέα