Ανακλήθηκαν όλες οι υποψηφιότητες για το ΠΥΣΠΕ Ηλείας. Δεν μπορούν να γίνουν οι εκλογές!

24 Ιουλίου - 16:24 Τοπικά

Με βάση την απόφαση της ΔΟΕ και των συλλόγων αποσύρθηκαν όλα τα ψηφοδέλτια στο ΠΥΣΠΕ Ηλείας. Δεν υπάρχουν υποψήφιοι και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εκλογές. Αυτό έχει υποχρέωση να το επικυρώσει και τυπικά ο Δ/ντής  εκπ/σης Ηλείας. Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας προβλέπονται τα εξής :

«Άρθρο 21 – Νόμος 2690/1999 – Ανάκληση

1. Αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοση της.

2. Για την ανάκληση δεν είναι απαραίτητο να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση της πράξης, εκτός αν ανακαλείται πράξη νόμιμη ή πράξη παράνομη ύστερα από εκτίμηση πραγματικών περιστατικών.»

Επιπροσθέτως  η ανακήρυξη της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηλείας σε κάθε περίπτωση αναφέρει ότι αφορά τις εκλογές στις 4/11 (σχετικό 5 της πράξης «Ανακήρυξης υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηλείας»). Κατά συνέπεια και τυπικά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για την υλοποίηση του σχεδίου του υπουργείου,  με τους όρους της τροπολογίας που άλλαξε τα δεδομένα, μετά την κατάθεση των υποψηφιοτήτων  και προβλέπει την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 7/11. Σε κάθε περίπτωση οι όροι διεξαγωγής των εκλογών, δεν νοείται να αλλάζουν, μετά την κατάθεση των υποψηφιοτήτων.

Επομένως η Διεύθυνση Π.Ε. Ηλείας υποχρεούται να ακυρώσει – ανακαλέσει  την ανακήρυξη των υποψηφίων  που έκανε (Φ.11/115/7254/9-10-2020).

 

Ως Σύλλογος απαιτούμε από το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας να προχωρήσει  στην πράξη ανάκλησης για να κλείσει και τυπικά η ακύρωση των εκλογών. Πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία προχώρησαν και άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 

«Υποψήφιοι με το ζόρι» ή ακόμα χειρότερα «εκλεγμένοι με το ζόρι» δεν μπορεί να υπάρξουν. Είναι ντροπή για τη δημοκρατική λειτουργία των εκπαιδευτικών θεσμών.

Πέρα από τις διαδικασίες που έχει δρομολογήσει η Δ.Ο.Ε. σε κεντρικό επίπεδο, καλούμε το Διευθυντή Π.Ε. Ηλείας – ο οποίος φέρει προσωπική ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών και την τήρηση της διαδικασίας σε επίπεδο Διεύθυνσης Ηλείας – να ακολουθήσει την κοινή λογική, τη δεοντολογία και τη νομιμότητα. Τον καλούμε να σταθεί με τον κλάδο και όχι απέναντι.

 

 

Για το Δ.Σ

Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Αντωνία Μπρη

Αθανάσιος Κατσίμπελης

Περισσότερα Νέα