Ανακοινώθηκαν οι νέοι προϊστάμενοι στα τμήματα των Διευθύνσεων της Π.Ε Ηλείας . Όλα τα ονόματα

24 Ιουλίου - 17:08 Τοπικά

Ανακοινώθηκαν οι νέοι προϊστάμενοι στα τμήματα των Διευθύνσεων της Π.Ε Ηλείας

  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας

•  Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων την Αρκουμάνη Αικατερίνη του Γεωργίου υπάλληλο τουκλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) με βαθμό Α΄

•  Τμήμα Εργαστηρίων, την Φώτου Αλεξάνδρα του Βασιλείου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕΓεωτεχνικών (Γεωλόγων) με βαθμό Α΄

•  Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, τον Μπούλιαρη Νικόλαο του Διονυσίου, υπάλληλο του κλάδουΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών) με βαθμό Α΄.

•  Τμήμα Πληροφορικής, τον Λυκουργιώτη Παρασκευά τουΓεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α΄.

•  Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης, τον Γιαννάκη Παναγιώτη του Χρήστου, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄.

•  Τμήμα Μισθοδοσίας, την Νικολοπούλου Αθανασία του Πέτρου, υπάλληλο τουκλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄.

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας

•  Τμήμα Προσωπικού, την Μικέλη Πολυξένη του Αντωνίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕΔιοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄.

•  Τμήμα Προμηθειών, τον Λεμποτέση Αλέξιο του Γεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕΔιοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄.

•  Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας, την Παρασκευάκου-Τζίμη Μαρία του Σπυρίδωνα, υπάλληλοτου κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α.

• Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Κίνησης Οχημάτων, την Σουδενιώτη Πηνελόπη τουΘεοδώρου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α.

•  Τμήμα Γραμματείας, την Τσαπάρα Ελένη του Νικολάου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού– Οικονομικού με βαθμό Α΄.

  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας

• Τμήμα Ποιοτικού, Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Φυτοπροστασίας, τον ΜικέογλουΓεώργιο του Ιωάννη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων) με βαθμό Α΄.

• Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής και Υλοποίησης Δράσεων του ΠΑΑ, τον Γιαχαλή Αντώνιο του Ανδρέα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων) με βαθμό Α΄.

• Τμήμα Πολιτικής Γης, Αγροτικού Εξηλεκτρισμού & Εκμηχάνισης της Γεωργίας, τον Παπαδημητρίου Δημήτριο του Ιωάννη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού μεβαθμό Α΄.

• Τμήμα Κτηνιατρικής, την Αγγελοπούλου Σταυρούλα του Ιωάννη, υπάλληλο τουκλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) με βαθμό Α΄. Στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας

• Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, τον ΙωαννίδηΑπόστολο του Ιωάννη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Χημικών Μηχανικών) με βαθμό Α΄.

• Τμήμα Επαγγέλματος, την Πουρνάρα Παναγιώτα του Αλεξάνδρου, υπάλληλο τουκλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄.

• Τμήμα Εμπορίου, τον Μπέλλο Αντώνιο του Στεφάνου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕΔιοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄.

• Τμήμα Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Απασχόλησης, τη Νικολάου Σωτηρίατου Κωνσταντίνου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄.

• Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, τον Γιαννάτο Ευστάθιο του Γρηγορίου, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄.

  Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας

• Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας, τον Αθανασακόπουλο Αριστείδη του Παναγιώτη,υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄.

• Τεχνικό Τμήμα, την Γιαννέλου Ιωάννα του Δημητρίου, υπάλληλο του κλάδου ΤΕΜηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) με βαθμό Α΄.

• Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης, την Καραπάνου Καλλιόπη του Ναπολέοντα,υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄.

•  Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, την Θεοδωρακάκου Ιωάννα του Παναγιώτη,υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄.

• Τμήμα ΚΤΕΟ, τον Τσίπα Θεόδωρο του Αθανασίου, υπάλληλο του κλάδου ΤΕΜηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων) με βαθμό Α΄.

• Τμήμα Μεταφορών και ΕπικοινωνιώνΑμαλιάδας, τον Ανυφαντόπουλο Ιωάννη τουΚωνσταντίνου, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών) με βαθμό Α΄.

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηλείας

•  Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου, την Παπίρη Αθανασοπούλου Αναστασία του Ιωάννη, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας καιΠρόνοιας (Εποπτών Δημόσιας Υγείας) με βαθμό Α΄.

• Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΕ Ηλείας, την Χαλικιά Ασημίνα του Γεωργίου, υπάλληλο τουκλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Κοινωνικής Εργασίας) με βαθμό Α΄.

  • Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ηλείας, ορίστηκε η Κόλλια Μάρθα του Δημητρίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος (Περιβαλλοντολόγων) με βαθμό Α’ .
  •  Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηλείας, τον Αναγνωστόπουλο Χρήστοτου Δημητρίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) με βαθμό Α΄.

Περισσότερα Νέα