Αναρτήθηκαν τα ονόματα των δικαιούχων προγραμμάτων μελισσοκομίας στην Ηλεία

24 Ιουλίου - 17:01 Τοπικά

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας γίνεται γνωστό στους μελισσοκόμους ότι αναρτήθηκαν στο χώρο ανακοινώσεων της ΔΑΟΚ (Διοικητήριο, 1ος όροφος) οι ονομαστικές καταστάσεις των μελισσοκόμων δικαιούχων των δράσεων 3.1 «Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το έτος 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις επί των αναγραφόμενων στοιχείων στις καταστάσεις δικαιούχων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης (το αργότερο μέχρι την 1η/09/2017) όσον αφορά σε αντιρρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των καταστάσεων αυτών. Με την ένσταση προσκομίζονται και όλα τα σχετικά παραστατικά – αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη των θέσεων του ενιστάμενου.

           Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής & Υλοποίησης ΠΑΑ της Υπηρεσίας μας.

Περισσότερα Νέα