«Αναστάσεως ημέρα, λαμπρυνθώμεν Λαοί, Πάσχα, Κυρίου Πάσχα»

24 Ιουλίου - 19:36 Τοπικά

ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΣΧΑ 2022

Μητροπολίτου Ηλείας Γερμανού

Αγαπητοί μου Αδελφοί,

Εις το σημερινό περιβάλλον των πολέμων, της πανδημίας του κορωνοϊού, των διαφόρων στερήσεων, της πείνας και των θανάτων, ελπιδοφόρος ακούγεται ο πασχάλιος ύμνος: «Αναστάσεως ημέρα, λαμπρυνθώμεν Λαοί, Πάσχα, Κυρίου Πάσχα». Η Εκκλησία μας δηλαδή μας καλεί σήμερα να σταματήσουμε τις λύπες και τις στενοχώριες της καθημερινής μας ζωής, γιατί ήλθε το Πάσχα του Κυρίου. Ήλθε, έγινε το πέρασμα του Κυρίου του Προαιωνίου Λόγου του Θεού, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού από τον Ουρανό στη Γη. Ήλθε, μας βρήκε διασκορπισμένους ως τα «απολωλότα πρόβατα», μας προσέλαβε όλους στη Θεϊκή Του φύσι, μας δίδαξε, μας καθάρισε στον Σταυρόν Του από πάσης αμαρτίας και καταβάς εις τον Άδην κατήργησε και δι’ ημάς τον θάνατον. Διότι αναστάς συνανέστησε και όλους εμάς, ολόκληρο το ανθρώπινο Γένος, μας απήλλαξε από την τυρανίαν του Σατανά και μας ωδήγησε με την Ανάληψί Του είς την αγκαλιά του Θεού Πατρός.

Γι’ αυτά όλα πρέπει πράγματι να χαιρόμαστε σήμερα.

Όμως εμείς οι άνθρωποι έχομε πραγματικά συναντηθή με τον Αναστάντα Κύριον;

Έχομε αποδεχθή τις δωρεές Του;

Εφαρμόζουμε τις εντολές Του και ζούμε κατά το θέλημά Του;

Μας έδωκε την ειρήνην Του. Την κρατάμε;

Μας έδωκε την αγάπη Του. Την έχομε;

Μας είπε να τον ακολουθούμε, αίροντες τον σταυρό των καθηκόντων και των υποχρεώσεων. Το κάνουμε; Και όμως πρέπει. Γιατί αυτό σημαίνει Πάσχα, Πέρασμα. Σημαίνει πέρασμα από τη μια κατάστασι σε μια άλλη, στο «Καινό Πάσχα» του Χριστού, όπως ψάλλουμε.

Γιατί μόνον έτσι θα περάσουμε και εμείς από τον θάνατον, στη ζωή. Από την κόλασι της παρούσης ζωής, στον αιώνιο Παράδεισο του ουρανού. Από την προσωρινότητα, στην αιωνιότητα της Βασιλείας του Τριαδικού Θεού.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, Αδελφοί. Ας εφρανθούμε σήμερα και εμείς. ΑΜΗΝ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Περισσότερα Νέα