Ανδρέας Νικολακόπουλος: Πραγματική στήριξη αγροτών και γεωργικών επιχειρήσεων

24 Ιουλίου - 16:32 Τοπικά

Την στήριξη του πληττόμενου αγροτικού τομέα από την πανδημία με ανάλογες χρηματοδοτήσεις που μπορούν να επιτευχθούν μέσω του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων, τόνισε με χθεσινές του δηλώσεις και ύστερα από επικοινωνία με αρμοδίους κυβερνητικούς παράγοντες, ο βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Για τον σκοπό αυτό άλλωστε έχει ενεργοποιηθεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα η οποία έχει ήδη την εντολή να συμπεριλάβει στη στήριξη από το τραπεζικό σύστημα, και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Η σύσταση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας και η πρόσκληση από την κυβέρνηση για συνεργασία των Τραπεζών στοχεύει στη διευκόλυνση αγροτών και επιχειρηματιών, όπως σημείωσε ο κ. Νικολακόπουλος, ενώ εξυπηρετεί πέραν των άλλων και τον στρατηγικό στόχο για ρευστότητα και εν τέλει αποτελεσματική επανεκκίνηση της οικονομίας.

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο κ. Νικολακόπουλος πρόσθεσε ακόμη ότι για την ευνοϊκότερη χρηματοδότηση των μικρών, μεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, το ΤΕΕ θα εγγυάται – κατά 80% – το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάθε τραπεζικού ιδρύματος και αντίστοιχα το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου μεγάλων επιχειρήσεων.

Το ποσοστό εγγύησης για κάθε δάνειο επιλέξιμης επιχείρησης ανέρχεται σε 80%.Η εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 τακτικής λήξης και διάρκεια έως 5 έτη και καλύπτει το κάθε δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες.

Ωστόσο σημειώνεται ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν δάνεια σε καθυστέρηση πέραν του τριμήνου καταβολής δόσεων και δεν θα εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης, προηγούμενης παράνομης ή ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΕΤΡΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ Π.Α.Α.

 

Ο Ηλείος βουλευτής, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) στο πλαίσιο του οποίου θα γίνουν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Αυτές θα αφορούν στην άμεση ενίσχυση στα πρότυπα κρατικών ενισχύσεων ή ενισχύσεων de minimis.

Με βάση τα παραπάνω, προβλέπεται στήριξη των αγροτών ή γεωργικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από χορήγηση κατ’ αποκοπή ενίσχυσης 5.000 ευρώ ανά γεωργό έως 50.000 ευρώ ανά μικρομεσαία επιχείρηση κατόπιν αξιολόγησης αναγκών.

Ήδη όπως συμπλήρωσε ο κ. ΝΙκολακόπουλος μετά την ενημέρωση που είχε, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εργάζεται εντατικά στην συγκεκριμένη κατεύθυνση, αντιμετωπίζοντας το θέμα με ευαισθησία αλλά και διάθεση πραγματικής ενίσχυσης των αγροτών μας.

Περισσότερα Νέα