Ανδρέας Παπαδάτος: Η Δημοτική αρχή του Δήμου Ήλιδας κοροϊδεύει διαχρονικά τους δημότες για το κάμπινγκ της Κουρούτας.

24 Ιουλίου - 19:04 Τοπικά

Η επίδοση εξώδικης πρόσκλησης – αίτησης του Δήμου Ήλιδας (Οικονομικής Επιτροπής) προς την ΕΤΑΔ για δήθεν δωρεάν παραχώρηση του κάμπινγκ της Κουρούτας για διάστημα τριών ετών ή για παραχώρηση μέσω μίσθωσης με καταβολή του 20% της αξίας του διαγωνισμού ή την απευθείας αγορά του, ενώ έχει ήδη προχωρήσει ο διαγωνισμός εκμίσθωσης με ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ η 25η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023, αποτελεί βαρύτατη κοροϊδία των δημοτών της Ήλιδας και των κατοίκων της Ηλείας. Και τούτο διότι:

Ο Δήμος Ήλιδας χρωστάει μισθώματα ύψους 66.000€ στον εκμισθωτή του. Έτσι όχι μόνο δεν νομιμοποιείται ο Δήμος ως μελλοντικός μισθωτής αφού είναι κακόπιστος και δύστροπος αλλά ούτε ως μελλοντικός αγοραστής αφού είναι αφερέγγυος. Ταυτόχρονα είναι και παράλογο ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ να προβάλει αξιώσεις στον ΔΑΝΕΙΣΤΗ. Άλλωστε παραμονές εκλογών (Βουλευτικών και Αυτοδιοικητικών) θυμήθηκαν το Δημοτικό κάμπινγκ. Το διαχρονικό συσσωρευμένο χρέος των 66.000€ γιατί δεν είχε πληρωθεί μέχρι σήμερα;

Η Δημοτική αρχή γιατί κρύβει τα μεγάλα της χρέη; Επικαλείται το δημοτικό δήθεν συμφέρον ενώ το είχε καταρρακώσει. Επιθυμεί δημότες αμαθείς και άβουλους και προσπαθεί να τους εξαπατήσει για άλλη μία φορά με εξώδικα. Η εξαπάτηση στηρίζεται στην απόκρυψη της Αλήθειας και στη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων αφού η οικονομική κατάσταση και εν γένει συμπεριφορά Δήμων δεν πληροί τους “Ειδικούς όρους του διαγωνισμού”που ορίζουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την αποστολή του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό Δήμου φάκελο με στοιχεία χρηματοοικονομικής επάρκειας.

Όμως ένας καταχρεωμένος Δήμος τι στοιχεία να αποστείλει; Ο Δήμος δεν είναι μόνο κατάχρεος είναι υπόχρεος – υπερήμερος καταβολής ενοικίων !!!

Τι κοροϊδία. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή του υποφακέλου Β “Τεχνική Έκθεση με την ανάπτυξη την οποία προτίθεται να πραγματοποιήσει στο ακίνητο με τα ακόλουθα στοιχεία: α) περιγραφή των προτεινόμενων εργασιών β) αρχιτεκτονική αποτύπωση εσωτερικά και εξωτερικά, γ) χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω εργασιών δ) συνολικό προϋπολογισμό των προτεινόμενων εργασιών και ε) επιχειρηματικό σχέδιο.”

Ερωτάται η Οικονομική επιτροπή και η δημοτική Αρχή τέτοιους φακέλους έχει υποβάλλει με το εξώδικο;

Ερωτάται επί πλέον η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ήλιδας για την “χρηματοοικονομική επάρκεια” ποιό χρέος δήλωσε για το Νομικό πρόσωπο του Δήμου;

Λαέ τώρα ξέρεις ποιος κοροϊδεύει για το κάμπινγκ της Κουρούτας.

Ανδρέας Παπαδάκος

Υπ. Δήμαρχος Δήμου Ήλιδας

Περισσότερα Νέα