Ανεργία: Οι «πρωταθλήτριες» περιοχές. Τι γίνεται με τη Δυτική Ελλάδα

24 Ιουλίου - 19:13 Τοπικά

Πρωταθλήτριες στην ανεργία είναι η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία και η Στερεά Ελλάδα. Πρόκειται για τις περιοχές που παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε περιφερειακό επίπεδο. Από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, οι οκτώ (8) έχουν δείκτη ανεργίας ανώτερο του μέσου όρου. Και στις περιοχές αυτές υψηλότερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζουν οι γυναίκες, όπως και σε όλες γενικά τις περιφέρεις. Οι νέοι ηλικίας 15 – 24 ετών εμφανίζουν «εκρηκτικά ποσοστά» ακόμη και σε περιοχές – όπως η Πελοπόννησος – όπου καταγράφονται τα χαμηλότερα – γενικά – ποσοστά ανεργίας.

Η καταγραφή έγινε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εντάχθηκε στο συνολικό σχέδιο για τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης την περίοδο 2022-2030, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας.

Ο μέσος όρος της ανεργίας ανά περιφέρεια για το 2020 ήταν 17,1%, ενώ για το 2021 ανήλθε στο 15,9%. Από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, οι οκτώ έχουν δείκτη ανεργίας ανώτερο του μέσου όρου, ενώ και οι υπόλοιπες δεν υστερούν σημαντικά, με μόνη εξαίρεση την Αττική. Τα χαρακτηριστικά της ανεργίας ανά Περιφέρεια συνδέονται άμεσα με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση σε κάθε Περιφέρεια, την αναπτυξιακή δυναμική και τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Περιφέρειες

Η ανεργία ανά φύλο

Η ανισότητα – ανάλογα με το φύλο – που χαρακτηρίζει τους δείκτες ανεργίας σε εθνικό επίπεδο, εντοπίζεται και σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ο μέσος όρος της διαφοράς στα ποσοστά ανεργίας ανδρών και γυναικών για το 2021 διαμορφώθηκε κοντά στο 8%.

Όπως και στην περιφερειακή ανάλυση του γενικού ποσοστού ανεργίας, έτσι και στην ανάλυση ανά φύλο, οι περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας, της Δυτικής Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδας χαρακτηρίζονται από τη μεγαλύτερη διαφορά στα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των δύο φύλων. Ενδιαφέρον αποτελεί, επίσης, ότι και συγκεκριμένες Περιφέρειες που εμφανίζουν γενικό δείκτη ανεργίας χαμηλότερο του μέσου όρου, όπως το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και η Πελοπόννησος, παρουσιάζουν έντονη έμφυλη ανισοκατανομή της ανεργίας.

Ανεργία ανά ηλικία

Εστιάζοντας στην ηλικιακή κατανομή της ανεργίας ανά Περιφέρεια, παρατηρείται πως τα ποσοστά ανεργίας ανά ηλικιακή ομάδα ακολουθούν, τόσο την πανελλήνια τάση (με τους νέους 15-24 ετών να αποτελούν τη χειρότερα πληγείσα ηλικιακή ομάδα, με μέσο ποσοστό ανεργίας 35,5%), όσο και την περιφερειακή κατανομή.

Για παράδειγμα, ενώ η Πελοπόννησος έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας ως Περιφέρεια (12,7% το 2021), η ανεργία στους νέους 15-24 ετών είναι από τις υψηλότερες στη χώρα (47,2% το ίδιο έτος). Ομοίως, η Στερεά Ελλάδα οφείλει τουλάχιστον εν μέρει το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας της στην ιδιαιτέρως υψηλή ανεργία των νέων (45,7% το 2021).

Παρόμοια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν και για άλλες Περιφέρειες της χώρας. Το Βόρειο Αιγαίο, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Θεσσαλία, τα Ιόνια Νησιά, η Δυτική Ελλάδα, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος χαρακτηρίζονται από έντονη ηλικιακή ανισοκατανομή της ανεργίας, με τους νέους 15-24 ετών να αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις, ακολουθούμενοι από την ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών. Ειδικά για το Βόρειο Αιγαίο, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, παρατηρείται πως το γενικό ποσοστό ανεργίας τους οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άνιση διασπορά ανεργίας ανάμεσα στις ως άνω ηλικιακές ομάδες.

https://www.ot.gr/

Περισσότερα Νέα