Απαγόρευση καύσης κλαδιών κλπ στο ύπαιθρο για την Δευτέρα και την Τρίτη 8-9 Απριλίου

8 Απριλίου - 10:02 Τοπικά

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης των πολιτών και έχοντας ως στόχο την
εξάλειψη των κινδύνων, κυρίως για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της
περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω της μείωσης του αριθμού εκδήλωσης
πυρκαγιών υπαίθρου αλλά και τον περιορισμό των καμένων εκτάσεων, η ΠΕ.ΠΥ.Δ.
Δυτ. Ελλάδας ανακοινώνει ότι:
Σύμφωνα με το Δελτίο Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
(Ε.Μ.Υ.), για το χρονικό διάστημα από 08-04-2024 έως και 09-04-2024, στις περιοχές
της Δυτικής Ελλάδας, προβλέπονται ισχυροί Ανατολικοί Βορειοανατολικοί άνεμοι,
Για το λόγο αυτό:
από τις πρώτες ώρες της 08-04-2024, ημέρα Δευτέρα και έως και την 09-04-2024,
ημέρα Τρίτη,
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ ΕΣΤΙΩΝ ΦΩΤΙΑΣ & Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥ
ΘΕΡΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ που μπορεί να εκλύουν υψηλή θερμότητα ή σπινθήρες,
στην ύπαιθρο, σε οικοπεδικούς χώρους, σε αγροτικές εκτάσεις, πλησίον ή εντός
δασικών εκτάσεων ή δασών.
Εφιστούμε την προσοχή των πολιτών στα όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθμ.
9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης «Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή
εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους»
(ΦΕΚ Β’ 1923), σχετικά με ενέργειες δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο, που
2
αφορούν το άναμμα τη διατήρηση και τη χρήση πυρός, τη εκτέλεση θερμών εργασιών,
τη χρήση συσκευών που προκαλούν σπινθήρα, τη χρήση ειδών πυροτεχνίας ή
βεγγαλικών, την τοποθέτηση, φύλαξη, απόρριψη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή
ουσιών, απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων, λοιπών καυστών υλικών κλπ.
Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω διάταξης, προβλέπονται κυρώσεις
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη «Διαδικασία επιβολής
διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας
πυροπροστασίας»/ Παράρτημα. Β’, πέραν των τυχόν ποινικών κυρώσεων που
προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα (άρθρ. 264 & 265 Π.Κ., όπως
τροποοιήθηκαν με τον Ν.5090/2024 ΦΕΚ Α 30/24.2.2024) .
Από τις πρώτες πρωινές ώρες της 08-04-2024, θα πραγματοποιούνται
εκτεταμένοι έλεγχοι – περιπολίες, προς διαπίστωση της τήρησης της εν λόγω
απαγόρευσης.
Σε περίπτωση εντοπισμού έναρξης πυρκαγιάς, οι πολίτες παρακαλούνται
όπως ΑΜΕΣΑ, ειδοποιήσουν την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο
τηλεφωνικό νούμερο έκτακτης ανάγκης “199”, ή στον ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθμό
Έκτακτης Ανάγκης “112”.
Τονίζουμε ότι, η πιστή τήρηση των ανωτέρω είναι απαραίτητη, για την
ασφάλεια και την προστασία όλων!
ΕΚ ΤΗΣ ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ρ. ΣΟΛΔΑΤΟΣ
ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ

Περισσότερα Νέα