Απαντήσεις και Σχόλιο για τα σημερινά θέματα της Χημείας

24 Ιουλίου - 19:31 Τοπικά

ΣΧΟΛΙΟ

Τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι στο μάθημα της Χημείας είναι διατυπωμένα με σαφήνεια και καλύπτουν όλο το εύρος της εξεταστέας ύλης ειδικά στη θεωρία (θέματα Α και Β). Το Γ θέμα ήταν αναμενόμενο και οι υποψήφιοι που είχαν μελετήσει ανταποκρίθηκαν χωρίς πρόβλημα, ενώ το θέμα Δ αφορούσε την Οργανική Χημεία. Ιδιαίτερη δυσκολία παρουσίασε το δεύτερο υποερώτημα του Δ3, καθώς απαιτούσε δύσκολους αλγεβρικούς υπολογισμούς. Το θέμα αυτό θα κρίνει και τις υψηλές βαθμολογίες. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν μελετήσει μεθοδικά και με προσοχή, δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα με τα ζητούμενα.

Δειτε τις απαντήσεις στο πιο κατω αρχείο

Περισσότερα Νέα