Απαντήσεις και Σχόλιο για τα σημερινά θέματα της Πληροφορικής

24 Ιουλίου - 19:31 Τοπικά

Τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι στο μάθημα της Πληροφορικής ήταν διαβαθμισμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί η πλειοψηφία των μαθητών που έχουν μελετήσει σωστά να ανταποκριθεί.

Πιο συγκεκριμένα στο θέμα Α υπήρχαν αρκετά ερωτήματα που είχαν σχέση με την προσθήκη της νέας ύλης. Σε γενικές γραμμές δεν δυσκόλεψε τους μαθητές.

Το θέμα Β είχε δυο υποερωτήματα. Το Β1 ήταν πιο δύσκολο και απαιτητικό σε σχέση με το Β2, που ήταν βατό.

Το θέμα Γ ήταν ένα κλασικό θέμα που απαιτούσε δομή επανάληψης για την επίλυση του, με απαιτητικό το Γ3 ερώτημα.

Τέλος το θέμα Δ ήταν θέμα με πίνακες. Πιο συγκεκριμένα, το Δ2 ερώτημα ήταν απαιτητικό, ενώ όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα κρίνονται μειωμένης δυσκολίας.

Σε κάθε περίπτωση ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπόρεσε να ανταποκριθεί επιτυχώς στα θέματα.

Ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλά αποτελέσματα σε όλους τους μαθητές!

Θεώνη Δεμέκα

Καθηγήτρια Πληροφορικής

Δείτε τις απαντήσεις στο πιο κατω αρχείο

Περισσότερα Νέα