Απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τις πλημμυρόπληκτες επιχειρήσεις του νομού μας

24 Ιουλίου - 17:26 Τοπικά

Απάντηση απέστειλε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ύστερα από ερώτηση του βουλευτή Ηλείας της Ν.Δ. Ανδρέα Μαρίνου, με την οποία ζητούσε να αποζημιωθούν όσες πλημμυρόπληκτες επιχειρήσεις του νομού μας μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει τα αναγκαία χρηματικά ποσά. Μεταξύ άλλων αναφέρεται” Από τις συνολικά 74 πληγείσες επιχειρήσεις, μέχρι σήμερα έχουν αποστείλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι 60, εκ των οποίων οι δύο δεν δικαιούνται αποζημίωση, λόγω παύσης της δραστηριότητάς τους πριν από την ημερομηνία της πλημμύρας. Από τους 58 λοιπόν δικαιούχους μέχρι σήμερα έχουν ήδη αποζημιωθεί 38 επιχειρήσεις, ενώ άλλες 10 είναι στο τελικό στάδιο επεξεργασίας. Για τις υπόλοιπες 10 εκκρεμεί απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών ως προς το εάν οι συγκεκριμένες δραστηριότητες εμπίπτουν στους δικαιούχους με βάση το Ν.2459/1997″.

Περισσότερα Νέα