Απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στον Ανδρέα Μαρίνο για την εξισωτική αποζημίωση έτους 2012

24 Ιουλίου - 18:24 Τοπικά

Απάντηση απέστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στον Ηλείο Βουλευτή της Ν.Δ. κ. Μαρίνο στην ερώτηση που είχε καταθέσει σχετικά με την καταβολή εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2012. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ” στην πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2012, πραγματοποιήθηκε στο 100% του ποσού ένταξης που ορίζεται από την αριθμ. 2297/55401/11-05-12 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα 130 εκ. ευρώ όπως τροποποιημένη ισχύει, και στο 90% του δικαιούμενου ποσού βάσει των διαθέσιμων πιστώσεων που ανέρχονται σε 130 εκ. ευρώ. Δεδομένου ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις ήταν μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες των προηγούμενων ετών, οι ελληνικές αρχές προέβησαν σε έγκαιρη υποβολή αιτήματος στην Ευρωπαική Επιτροπή, προκειμένου να υπάρξει αύξηση του προυπολογισμού του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της περιόδου 2007-2013.Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κρίνοντας ότι η καταβολή των ήδη διαθέσιμων ποσών των 130 εκ. ευρώ στους παραγωγούς θα διευκόλυνε την αγορά των αναγκαίων ζωοτροφών από τους κτηνοτρόφους ζήτησε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να προχωρήσει στην πληρωμή τους. Στην συνέχεια η Ευρωπαική Επιτροπή αποδέχτηκε το αίτημα των ελληνικών αρχών για αύξηση του προυπολογισμού για την Εξισωτική Αποζημίωση για την περίοδο 2007 – 2013. Κατόπιν αυτού, ο ΟΠΕΚΕΠΕ με τα επιπλέον αυτά ποσά διασφαλίζει την πληρωμή των επιλαχόντων για την Εξισωτική Αποζημίωση του έτους 2012, καθώς και την πληρωμή εκκρεμοτήτων προηγούμενων ετών. Όσον αφορά στην ενημέρωση των παραγωγών για τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου, σημειώνεται ότι έγινε μέσω των ΕΑΣ, στις οποίες κοινοποιήθηκαν διαδικτυακά οι ελλείψεις παραστατικών ανά παραγωγό πριν από το τέλος διενέργειας του ελέγχου. Η ενέργεια αυτή ήταν πρωτοβουλία του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να δοθεί στους ενδιαφερομένους η δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις εκρεμμότητές τους πριν από την πρώτη πληρωμή, όπως και έγινε για ένα σημαντικό ποσοστό αυτών”.

Περισσότερα Νέα