Απόστολος Κατσιφάρας: «Η μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να φέρει την αλλαγή στην οικονομία – Εμείς οφείλουμε να συμβάλουμε με πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία»

24 Ιουλίου - 17:05 Τοπικά

Οι πολιτικές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στο Συνέδριο που διοργανώθηκε από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας – DG GROW) και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Αθήνα.

Ο Περιφερειάρχης βρέθηκε στη διοργάνωση, αφού η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών είναι στις προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής.

«Η επιχειρηματικότητα και η ενίσχυσή της, παραμένει ως βασική πολιτική προτεραιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς πρόκειται για μείζονος σημασίας ζήτημα, αφού από εκεί εξαρτάται η ανασυγκρότηση της χώρας μας, της Περιφέρειάς μας, της περιοχής μας, της κοινωνίας μας».

«Πρέπει γρήγορα να περάσουμε από την ύφεση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα εμπόδια δυστυχώς είναι πολλά. Το τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί ακόμα να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των επιχειρήσεών μας. Εναλλακτικά εργαλεία χρηματοδότησης, δυστυχώς, η χώρα μας δεν διαθέτει. Ωστόσο, είναι σημαντικό ότι γίνονται βήματα, όπως η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που αφορά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, εφόσον συμφωνηθούν οι ανάγκες με τους παραγωγικούς φορείς και κυρίως αυτούς που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Κίνηση που μπορεί να συμβάλλει θετικά στο να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στους επαγγελματίες», επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με πρότασή της κατέκτησε ένα ευρωπαϊκό βραβείο, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να γίνει φανερό ότι η συγκεκριμένη προτεραιότητα αποτελεί μια οργανωμένη προσπάθεια για διεκδίκηση, διαμόρφωση και υλοποίηση ενός στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδίου στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μια προσπάθεια συνέργιας όλων των υγειών δυνάμεων της περιοχής μας, της «Συμμαχίας για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα», με σκοπό τη στήριξη της κινητήριας δύναμης της οικονομίας μας που είναι η μικρή και μεσαία επιχείρηση. 

«Πρόκειται για εξωστρεφές και δυναμικό σχέδιο, ένα πρωτοποριακό εγχείρημα στο οποίο πορευόμαστε όλοι μαζί προς τον ίδιο στόχο. Και δε θα σταματήσουμε. Θα συνεχίσουμε και στα επόμενα σχέδιά μας και στο πρόγραμμά μας να έχουμε ως προτεραιότητα την επιχειρηματικότητα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι πολύπλοκα. Η στήριξη της “επιχείρησης της γειτονιάς”, είναι παράλληλα και κοινωνική στήριξη, αφού διασφαλίζεται το οικογενειακό εισόδημα» κατέληξε ο κ. Κατσιφάρας.

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

 

«Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο επιλέξαμε για το σύνολο σχεδόν του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2007-2013 που αφορούσε την επιχειρηματικότητα να συνεργαστούμε με τον ΕΦΕΠΑΕ και δεν αφήσαμε να πάει στις τράπεζες. Τρέξαμε τις διαδικασίες σε χρόνους ρεκόρ και ενισχύσαμε με πάνω από 28 εκατ. ευρώ εκατοντάδες επιχειρήσεις της περιοχής μας για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να εκσυγχρονιστούν και να διαφοροποιηθούν» τόνισε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας.

Συγκεκριμένα, στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2007-2013 που διαχειρίστηκε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μαζί με τον ΕΦΕΠΑΕ, για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών, εντάχθηκαν 750 σχέδια επιχειρήσεων με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 89.352.727,52 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη 53.185.489,16 ευρώ), εκ των οποίων ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα σχέδιά τους 519 επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 49.205.445,07 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη 28.855.660,43 ευρώ).

ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Θεματική Ενότητα

Ενταγμένα Έργα

(πλήθος)

Δημόσια Δαπάνη Ενταγμένων Έργων

(ευρώ)

Ολοκληρωμένα Έργα

(πλήθος)

Καταβληθείσα Δημόσια Δαπάνη

(ευρώ)

Εμπόριο – Υπηρεσίες

440

17.549.488,82

336

12.072.268,19

Μεταποίηση

238

27.309.751,66

144

12.667.913,77

Τουρισμός

72

8.326.521,68

39

4.115.478,47

ΣΥΝΟΛΟ

750

53.185.489,16 €

519

28.855.660,43 €

Επιπλέον, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαχειρίστηκε μόνη της ένα πολύ μικρό μέρος του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2007-2013 για την ενίσχυση της συνεργασίας των ΜμΕ με ερευνητικούς φορείς για τη μεταφορά έρευνας και καινοτομίας στις επιχειρήσεις, όπου υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία 12 σχέδια ενίσχυσης ΜμΕ, με συνολικό προϋπολογισμό 2.857.480 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη 2.031.171 ευρώ).

«Και στη νέα προγραμματική περίοδο αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία και υλοποιούμε πολιτικές στήριξης της επιχειρηματικότητάς, της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας. Έτσι, σε μια περίοδο που οι ΜμΕ ασφυκτιούν από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 έχουμε δεσμεύσει πάνω από 77,5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας, και την μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας», επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.

Συγκεκριμένα, 65.864.052 ευρώ από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 αφορούν δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων για «πράσινη επιχειρηματικότητα», εξωστρέφεια και διεθνοποίηση, νέες τεχνολογίες, εκσυγχρονισμό της μεταποίησης, ενίσχυση των συνεργατικών σχηματισμών και των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας.

Επιπλέον, άλλα 11.735.113 ευρώ έχουν κατευθυνθεί για την ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS-3) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων

Κατηγορία

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης από το ΠΕΠ

(ευρώ)

Δράσεις

Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων που θα προκηρυχθούν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

65.864.052

·         Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων – επιχειρήσεις

·         Εξωστρέφεια Διεθνοποίηση των ΜμΕ της ΠΔΕ

·         Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας

·         Εκσυγχρονισμός μεταποιητικών επιχειρήσεων

·         Ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για τα προς διεθνοποίηση προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας. Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και δικτυώσεων

Προσκλήσεις στο πλαίσιο της RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

(Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις)

11.735.113

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς:

·         Μικρο-ηλεκτρονική και Προηγμένα Υλικά,

·         Εξοικονόμηση Ενέργειας,

·         Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,

·         Αγρο-βιοδιατροφής και πρωτογενούς τομέα,

·         Πολιτισμού,

·         Τουρισμού

ΣΥΝΟΛΟ

77.599.165

Ποιοι συμμετείχαν στο Συνέδριο

Εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συμμετείχαν επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κώστας Καρπέτας, η Εκτελεστική Γραμματέας Διονυσία Μαράτου, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Δημήτρης Καραβίδας και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής Σπύρος Παπασπύρου.

Περισσότερα Νέα