Αρμοδιότητες σε νέους Εντεταλμένους Περιφερειακούς Συμβούλους ανέθεσε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης

10 Απριλίου - 21:27 Τοπικά

Για την περαιτέρω ενίσχυση του έργου της Περιφερειακής Αρχής και την αμεσότερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης ανέθεσε καθήκοντα σε εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους της παράταξής του.  Οι νέοι, άμισθοι, Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, είναι:

Τηλιγάδης Αριστείδης με αρμοδιότητα την σύνδεση της περιφερειακής αρχής με τους εμπορικούς συλλόγους εντός των ορίων της ΠΕ Αχαΐας.

Μπούνιας Χρήστος με αρμοδιότητα την ενημέρωση κοινού και την προώθηση των προγραμμάτων Ιnteregg Eλλάδα – Ιταλία.

Δαουτίδης Κων/νος με αρμοδιότητα την σύνδεση της περιφερειακής αρχή με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροδιοτροφικό τομέα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ θα προταθεί και για Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΔΕ.  

Σταυρουλόπουλος Λυκούργος με αρμοδιότητα τα θέματα Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3) για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Φούντας Αθανάσιος με αρμοδιότητα την ενημέρωση για θέματα περιβάλλοντος εντός της ΠΕ Ηλείας.

Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης με αρμοδιότητα την ενημέρωση   για τις Χωρικές Στρατηγικές ΟΧΕ – ΒΑΑ Επίσης για την υποστήριξη του έργου της Περιφερειακής Αρχής ορίστηκε η Αγγελική Ρούση -Ντζιμάνη άμισθη σύμβουλος του Περιφερειάρχη για θέματα σύνδεσης της Περιφερειακής Αρχής με τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού και ο Γεράσιμος Μπελεβώνης άμισθος σύμβουλος του Περιφερειάρχη για θέματα αθλητισμού

Περισσότερα Νέα