Αυγερινοπούλου: Ημερίδα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών της Ηλείας και της Αχαΐας

24 Ιουλίου - 16:24 Τοπικά

«Λαμβάνω την τιμή να σας ενημερώσω ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου, Επιστήμης και Τεχνολογίας, στο οποίο τελώ Πρόεδρος από το 2004, με παράρτημα στην Αμαλιάδα, πραγματοποίησε ημερίδα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών της Ηλείας και της Αχαΐας». Το παραπάνω δήλωσε η Βουλευτής Ηλείας Δ. Αυγερινοπούλου.

Πιο συγκεκριμένα:

Στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε η πρώτη ενημερωτική ημερίδα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών στην Ηλεία και την Αχαΐα στο πλαίσιο του έργου CoastAdWeb, του οποίου είναι εταίρος το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου, Επιστήμης και Τεχνολογίας (EILST). Η ημερίδα διοργανώθηκε από τον Οργανισμό «Διάσωση Ακτής», όπου παρουσιάστηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα που έχουν δημιουργήσει οι δύο Οργανισμοί για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τη διατήρηση των ακτών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών μέσα από την προώθηση συνεργειών και κοινών δράσεων.

Η πιλοτική αυτή δράση αφορά τις όμορες παράκτιες περιοχές Δυτικής Αχαΐας και Ηλείας, οι οποίες διαθέτουν παρόμοιο φυσικό περιβάλλον, γεωμορφολογία ακτών και κλιματικές συνθήκες, αλλά και ανθρωπογενείς δραστηριότητες που σχετίζονται κυρίως με τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Οι δύο Οργανισμοί έχουν ως στόχο την ευρεία διάδοση της πλατφόρμας στον Ελληνικό χώρο και την υποστήριξη της ολοκληρωμένη διαχείριση των δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη.

Θυμίζουμε ότι στον Ν. Ηλείας η παραλιακή ζώνη υφίσταται τα τελευταία χρόνια έντονη διάβρωση, καθώς έχει συντελεστεί διακριτή μείωση του πλάτους των ακτών, ενώ έχουν σημειωθεί έντονες κατακρημνίσεις εδαφικών πρανών στα συστήματα αμμοθινών. Αναμένεται, δε, το επόμενο χρονικό διάστημα να πραγματοποιηθεί αντίστοιχη ημερίδα και στον Πύργο.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο: https://savecoast.com/coast-adweb-gr/ , ενώ το ερωτηματολόγιο για τα προβλήματα της παράκτιας ζώνης της περιοχής σας είναι διαθέσιμο στο: http://app.iqaccess.gr/s/4ef2f9a0-f5ec-11e7-a21e-6df02a90

Το έργο CoastAdWeb υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund για την Ελλάδα που χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021.

Περισσότερα Νέα