Χάρης Μιχαλακόπουλος: Κατάθεση Προτάσεων επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Πύργου στα πλαίσια της διαβούλευσης.

24 Ιουλίου - 16:21 Τοπικά

Αρχικά τονίζω ότι η άποψη μου είναι ότι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός μιας Πόλης και μάλιστα Πρωτεύουσας Νομού, πρέπει να είναι όχι μόνο εικόνα στο παρόν, αλλά επίσης εικόνα στο μέλλον. Πόσο μάλλον δε τώρα σε αυτή την Παγκόσμια Οικονομική Ανακατανομή του πλούτου και το βίαιο πέρασμα σε μια πιο e-εποχή. Επίσης αυτός πρέπει να συντάσσεται και να επιβλέπεται από ειδικούς, που το καλύτερο θα ήταν να γνωρίζουν την Ιστορία και τα ειδικά θέματα του Δήμου, καθώς οι κοινωνικές προεκτάσεις κάθε κίνησης, παρουσιάζουν απρόβλεπτες επιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Άρα θεωρώ ότι ένα γραφείο εκτός Ηλείας και μια Δημοτική υπηρεσία που δεν έχει εξειδικευμένους σε νέα προϊόντα υπηρεσιών και τεχνολογίας, θα φέρουν ένα ελάχιστο αποτέλεσμα. Τελικά αυτό το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό, μετά από κατασπατάληση πόρων για παρωχημένες δράσεις. Οι δε «ειδικοί» άμισθοι και έμμισθοι σύμβουλοι βλέπουμε ότι έχουν μηδενική συμμετοχή σε αυτόν.

Το ανωτέρω περιγράφει και τη γενική γνώμη μου για το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου, που επίσης ξεχειλίζει από γραφειοκρατία και υπολείπεται ξεχωριστών και ειδικών δράσεων.

Κανονικά σε αυτόν, θα έπρεπε να περιγράφεται ο Δήμος του μέλλοντος και η καθημερινότητα (απαραίτητη και αυτή) να είχε καινοτόμες προτάσεις. Ζούμε στην εποχή του “τηλέ”, (τηλεπικοινωνία, τηλεργασία με τηλεκπαίδευση, τηλεκοινωνία, τηλεσχέσεις). Στη Συνεδριακή Διάσκεψη (που είχε 10 ενότητες από το Νοέμβριο μέχρι σήμερα 11-12-200) ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ.Παπαστεργίου είπε: «Δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε και να χτίζουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση του μέλλοντος». Αυτό δεν διαφαίνεται μέσα στο Στρατηγικό Σχεδιασμό που κατατέθηκε στη διαβούλευση για το Δήμο Πύργου.

Παρακάτω θα προτείνουμε μερικές καινοτόμες δράσεις αλλά και προτάσεις για την καθημερινότητα, σε ένα Δήμο που ακόμα παραμένει ουραγός, κυρίως στη νοοτροπία διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.

 Α: Μερικές Προτάσεις για ένα σύγχρονο Δήμο

1)  Σύστημα Έκδοσης και Πιστοποίησης εγγράφων blockchain

2) Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρησης Καταστροφών ( σεισμοί- πυρκαγιές- πλημμύρες- κατολισθήσεις κλπ) και Ολιστική Πλατφόρμα Ενσωμάτωσης Δορυφορικών Δεδομένων.

3) Σύστημα χρήσης, κάλυψης και χαρτογράφησης γης με χρήση δορυφορικών δεδομένων

4) Ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα για τους δημότες, αλλά και για τους επισκέπτες επίσης με τη τεχνολογία blockchain. ( πληροφόρηση για τις τρέχουσες περιβαλλοντικές συνθήκες, τυχών έκτακτες συνθήκες και μέτρα, εξατομικευμένη πληροφόρηση για λόγους υγείας, προτεινόμενες κατευθύνσεις τουρισμού-κέντρων υγείας κλπ)

5)  Ολοκληρωμένο Σύστημα οργάνωσης και επικοινωνίας, που να διαχειρίζεται και δίνει λύσεις με το καλύτερο τρόπο στα αιτήματα των πολιτών.

Β: Άλλες προτάσεις

1) Ένταξη του Δήμου Πύργου σε ειδικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ένταξη διατηρητέων κτηρίων και μνημείων που ανήκουν σε ιδιώτες, για την διάσωση και αποκατάσταση των ιδιωτικών διατηρητέων κτηρίων και μνημείων αλλά και  την  επανένταξη των κτηρίων και των επιμέρους χρήσεών τους στην σύγχρονη κοινωνική και οικονομική ζωή.

Κτίρια όπως το παλιό εργοστάσιο Δήμητρα και άλλα, μπορούν να γίνουν λειτουργικά και επισκέψιμα χωρίς κόστος για το Δήμο και παράλληλα για τους δημότες.

2)   Εσωτερικές αστικές συγκοινωνίες (με οχήματα ηλεκτρικά ή άλλης αντιρυπογόνας τεχνολογίας), με κυκλικές διαδρομές (ειδικά να περνάει από λαϊκές αγορές) και έκδοση μηνιαίας κάρτας δημότη απεριορίστων διαδρομών. Συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού και όχι μόνο.

3)  Το <ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ>  να επιδιορθωθεί και να μπει σε πρόγραμμα διεκδίκησης Γεωργικής Σχολής (ΑΕΙ). Παράλληλα να γίνουν οι προϋποθέσεις πρόσκλησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων του Εξωτερικού σε αντικείμενα συμβατά με την περιοχή ( Αθλητισμός-Ολυμπισμός-Ναυτιλία-Γεωργία κλπ).

4) Ιδιαίτερη έμφαση στον αθλητικό τουρισμό. Να επανέλθει το Κλειστό Γεώργιος Βασιλακόπουλος λειτουργικά και παράλληλα να φτιαχτούν μικρά συνοικιακά κλειστά γυμναστήρια. Επίσης επιβάλλεται να τελειώσει αυτή η κοροϊδία με το κολυμβητήριο, γιατί έχουμε χαλάσει πιο πολλά λεφτά από ένα νέο κλειστό κολυμβητήριο και ακόμα δεν έχει η πόλη μας. Φυσικά είμαστε υπέρ της κατασκευής του ή μετατροπής του σε κλειστό. Έτσι μόνο θα μπορέσει ο Πύργος να μπει πάλι στον αθλητικό χάρτη της χώρας και να διεκδικήσει επίσημες διοργανώσεις που θα επιφέρουν κέρδη για τους επαγγελματίες και όχι μόνο.

5)  Πίεση προς πάσα κατεύθυνση, η NATURA 2000 να γίνει ελεγχόμενη και όχι γενικευμένη. Είναι ταφόπλακα ανάπτυξης.

6)  Τους καταγεγραμμένους πληθυσμούς (όπως φαίνεται μέσα στο σχέδιο που μας δώσατε) ΡΟΜΑ σε 10 θέσεις (όπως λέτε) να τους μεταφέρετε σε 1 θέση και να απαγορέψετε δια παντός την όποια εκδήλωση πρόθεσης κατασκευής πρόχειρου καταυλισμού ή κατάληψης εγκαταλειμμένων κτιρίων, όπως ακριβώς προβλέπει ο νόμος.

7)   Να υπάρχουν ελεγχόμενες δημοτικές δομές όπου η νεολαία να έχει άμεση και γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο

8)  Πίεση για κατάργηση ή επαναξιολόγηση ΖΟΕ, γιατί είναι αντί-αναπτυξιακή. Χαρακτηρίζει πολλά σημεία σαν ζώνες υψηλής παραγωγικότητας, ενώ κάνουν μόνο για στάβλους.

9)  Επίσης χρειάζεται κατεύθυνση για βελτίωση του αποχετευτικού-αρδευτικού, νέες σχολικές εγκαταστάσεις και σωστό ηλεκτροφωτισμό πόλεων και κοινοτήτων πάντα στην κατεύθυνση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

10)  Άμεση κατασκευή (έστω και με ιδιωτική σύμπραξη) Κ.Δ.Α.Υ εντός των ορίων μας.

Κλείνοντας σας επισημαίνω ότι ο Δήμος Πύργου που είναι και Αστικός και Αγροτικός/Ορεινός πρέπει να μην έχει ανισομερή αντιμετώπιση στον πληθυσμό και στα έργα( κάτι που έχει αυτός ο σχεδιασμός).

Ο Δήμος πρέπει να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ στην πρόσληψη ειδικών συνεργατών επιστημόνων, με συγκεκριμένη εξειδίκευση και με ΝΕΑ ΜΥΑΛΑ και ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ με ΒΛΕΜΜΑ στο ΜΕΛΛΟΝ, ειδικά τώρα που η Παγκόσμια Οικονομική Συγκυρία αποζητά να διυλίζουμε τον κώνωπα σε νέες τεχνοτροπίες- τεχνολογίες.

Χάρης Μιχαλακόπουλος

Αναγένεσις στον Δήμο Πύργου

Περισσότερα Νέα