Δ. Μπουλούτας: Πέντε λόγοι που είναι παντελώς ανέτοιμος ο Λιμένας Κατακόλου να δεχτεί κρουαζιερόπλοια.

24 Ιουλίου - 16:29 Τοπικά

Τους λόγους που δεν είναι έτοιμο το κατάκολο να δεχθεί κρουαζιερόπλοιο ανέφερε με ανάρτησή του στο FB το μέλος του ΕΒΕ Διονύσιος Μπουλούτας.

Αναλυτικά ο κος Μπουλούτας αναφέρει:

1) Υποδομές & Εξοπλισμός ασφαλείας (εγκατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού, διαδικασίες νέων απαιτήσεων
2)Εκπόνηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (ΣΑΚΕΑ)
3)Εκπόνηση σωστής προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού φύλαξης ώστε να αποτραπούν ενστάσεις και καθυστερήσεις ή/και προσβολή του διαγωνισμού ως παράτυπου.
4)Ανοικτός διαγωνισμός φύλαξης για ένα έτος, μετά την άμεση Αναμόρφωση του υφιστάμενου προϋπολογισμου
5)Συνοπτικός Διαγωνισμός Φύλαξης μετά την ανάρτηση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ετήσιας διάρκειας (για άμεση επίλυση προβλήματος φύλαξης και μέτρων ασφαλείας)
6)Συνοπτικός Διαγωνισμός Φύλαξης (για συνέχιση φύλαξης και μέτρων ασφαλείας αν δεν έχει κατακυρωθεί οριστικός ανάδοχος από τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό εντός της διάρκειας φύλαξης από τον πρώτο Συνοπτικό Διαγωνισμό Φύλαξης)
7) Υλοποίηση των νέων απαιτήσεων του Κεκτημένου Schengen (Κανονισμοί (ΕΕ) 2017/ 2225 & 2017/2226) για τα ΣΣΔ και τα ΣΣΕ (Εγκύκλιος από 09/10/2019 με Μελέτη για κάθε ΣΣΔ συμπεριλαμβανομένου του Κατάκολου) με πιλοτική εφαρμογή από τις αρχές 2021 και οριστική και αμετάκλητη εφαρμογή από τις αρχές του 2022
8)Αναψηλάφηση των διαρρυθμίσεων του υπό κατασκευή, χρηματοδοτούμενου από την από την Περιφέρεια, Επιβατικού Σταθμού διότι κατά πάσα πιθανότητα ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ τις νέες απαιτήσεις του Κεκτημένου Schengen (Κανονισμοί (ΕΕ) 2017/2225 & 2017/2226

ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Ο ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΤΟΣΟ ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΣ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΚΡΟΥΑΖΕΡΟΠΛΟΙΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΕΝΟΠΙΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ .

Περισσότερα Νέα