Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Ηλείας: 5ο Δελτίο Γεωργικών προειδοποιήσεων για τη βαμβακοκαλλιέργεια

24 Ιουλίου - 16:44 Τοπικά

1.

Στόχοι

1.1

Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων καταρτίστηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας και ενημερώνει τους παραγωγούς για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

1.2

Η ενημέρωση αφορά στο χρονικό διάστημα μετά τη συγκομιδή του σύσπορου βαμβακιού και στις απαραίτητες μετασυλλεκτικές καλλιεργητικές τεχνικές, τις οποίες είναι υποχρεωτικό να εφαρμόσουν οι βαμβακοπαραγωγοί για τη διαχείριση των βαμβακοστελεχών μετά τη συγκομιδή και τη διαχείριση των διαχειμάζουσων μορφών του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού.

2.

Διαπιστώσεις

2.1

Οι βαμβακοκαλλιέργειες βρίσκονται στο στάδιο συγκομιδής.

3.

Συστάσεις – Μετασυλλεκτικές καλλιεργητικές επεμβάσεις

3.1

Η πληθυσμιακή εξέλιξη του εντόμου (πράσινου & ρόδινου σκουληκιού) για τη νέα καλλιεργητική περίοδο εξαρτάται από τον πληθυσμό της πρώτης γενεάς, δηλαδή από τον αριθμό των πεταλούδων που διαχείμασαν επιτυχώς και εξήλθαν από το έδαφος των βαμβακοκαλλιεργειών της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου.

Η διαχείριση των εντόμων που διαχειμάζουν ως νύμφες εντός του εδάφους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα του ελέγχου του εντόμου κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Επομένως όσο μικρότερος είναι ο πληθυσμός που θα καταφέρει να διαχειμάσει τόσο μικρότερος θα είναι και ο πληθυσμός της πρώτης γενεάς του εντόμου.

3.2

Μετά τη συγκομιδή του βαμβακιού είναι υποχρεωτικό οι βαμβακοπαραγωγοί να προβούν:

  • σε στελεχοκοπή και ψιλοθρυματισμό των υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων και ενσωμάτωσής τους στο έδαφος με άροση.
  • σε άροση του εδάφους, μετά τη στελεχοκοπή, σε βάθος 20 έως25 εκατοστών, σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι ανεξαρτήτως της επόμενης καλλιέργειας.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται πλήρης αναστροφή του εδάφους και ενσωμάτωση των θρυμματισμένων από τη στελεχοκοπή υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων στο έδαφος και καταστροφή μεγάλου μέρους του πληθυσμού των διαχειμάζουσων μορφών του πράσινου και του ρόδινου σκουλικιού.

Με την εφαρμογή αυτής της καλλιεργητικής επέμβασης επιτυγχάνεται:

α) άμεση καταστροφή των νυμφών,

β) έκθεση των νυμφών σε αντίξοες κλιματικές και εδαφικές συνθήκες,

γ) μεταφορά των νυμφών σε βάθη 20 έως25 εκ.με επακόλουθο την αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους,

δ) καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων,

ε) εμπλουτισμός με οργανική ουσία, βελτίωση της δομικής και βιολογικής γονιμότητας του εδάφους.

Επιπλέον έχει ως επακόλουθο:

α. τη μείωση του πληθυσμού της πρώτης γενεάς των εντόμων την άνοιξη,

β. τη μείωση των ψεκασμών με εντομοκτόνα,

γ. την αποτροπή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα γιατί διακόπτεται με μηχανικό τρόπο η μεταφορά ανθεκτικών εντόμων στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Σύμφωνα με τις «Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια» και το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α 8), οι παραπάνω μετασυλλεκτικές μεταχειρίσεις πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τους παραγωγούς.

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α.α.

Αγγελοπούλου  Σταυρούλα

Κτηνίατρος

 

Περισσότερα Νέα