Δεκτή η τροποποίηση για την Αλκυόνα στον νόμο για τον αιγιαλό ύστερα από επικοινωνία της Διονυσίας Αυγερινοπούλου με τον εισηγητή του σ/ν, Στ. Πέτσα

4 Μαρτίου - 18:41 Τοπικά

Δεκτό έγινε το αίτημα που μετέφερε η βουλευτής Ηλείας και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Δρ Διονυσία Αυγερινοπούλου στον εισηγητή του σχεδίου νόμου για τον αιγιαλό, Στέλιο Πέτσα, για την τροποποίηση άρθρου που επηρεάζει τον παραλιακό οικισμό στην Αλκυόνα Κατακόλου.

Στο εδάφιο ι της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νέου νόμου, όπου γίνεται αναφορά στην οριογραμμή της παραλίας σε οικισμούς εντός σχεδίου πόλης, η φράση «γραμμή δόμησης» αντικαταστάθηκε με τη φράση «ρυμοτομική γραμμή», όπως ακριβώς είχαν ζητήσει με αίτημά τους ο δήμος Πύργου και οι παραλιακοί ιδιοκτήτες στον οικισμό της Αλκυόνας.

Όσον αφορά τον καθορισμό του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού, προβλέπεται ρητά στο ίδιο άρθρο του νέου νόμου η συγκρότηση επιτροπής σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, η οποία θα αναλάβει αυτήν την αρμοδιότητα. Επίσης, προσδιορίζονται τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη στον καθορισμό και προβλέπεται η δυνατότητα ενδικοφανούς προσφυγής σε δευτεροβάθμια Επιτροπή που θα συστήσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προτού δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις καθορισμού του αιγιαλού.

Η Διονυσία Αυγερινοπούλου τόνισε ότι με την αποδοχή της τροποποίησης του νόμου ικανοποιείται σε πρώτη φάση ένα βασικό αίτημα των κατοίκων για να αποτραπούν δυσμενείς εξελίξεις στον οικισμό, ενώ παραμένει εφικτή η δυνατότητα για επανακαθορισμό εφόσον υπάρχουν νέα χωροταξικά δεδομένα και πληρούνται όλα τα προβλεπόμενα κριτήρια.

«Η κυβέρνηση αποδέχθηκε το αίτημα της δημοτικής αρχής Πύργου και των θιγόμενων κατοίκων στην Αλκυόνα για την αντικατάσταση της γραμμής δόμησης με τη ρυμοτομική γραμμή, κατανοώντας απόλυτα τις ανησυχίες τους. Παράλληλα, με τις νέες διατάξεις προσφέρει τη δυνατότητα εξέτασης αιτημάτων που αφορούν τον επανακαθορισμό, εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια», δήλωσε η βουλευτής Ηλείας και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής.

Περισσότερα Νέα