Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου για την ένταξη ανάπλασης τμήματος της 28ης Οκτωβρίου στο πράσινο ταμείο

24 Ιουλίου - 16:31 Τοπικά

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου σε δια περιφοράς συνεδρίαση στις 24-6-2020, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 Λήψη απόφασης : Α. Υποβολής αιτήματος ένταξης του έργου  «Ανάπλαση τμήματος οδού 28ης Οκτωβρίου»  στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020, άξονα προτεραιότητας 1. “Αστική Αναζωογόνηση 2019” και

Β. Κάλυψης από ιδίους πόρους επιπλέον ποσού 293.200,00€, πέραν του ποσού χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση του προτεινόμενου υπό ένταξη έργου.

Περισσότερα Νέα