Διαγωνισμός για τη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Βουπρασίας

24 Ιουλίου - 18:40 Τοπικά

Σε συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων της Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας, προχωρά ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, κατόπιν σχετικής εντολής την οποία έδωσε στις αρμόδιες υπηρεσίες ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Αρβανίτης.

Μέσα από το έργο της συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων η ηγεσία του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης στοχεύει στην αντιμετώπιση μικρών και μεγάλων προβλημάτων που μπορεί να υφίστανται ή ενδεχομένως προκύψουν στους χώρους αυτούς, στα πλαίσια των δυνατοτήτων που παρέχει η οικονομική συγκυρία.

Με βάση τη διακήρυξη του έργου, ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013 και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις προσφορές τους στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μέχρι τις 11:00 το πρωί.

Οι εργασίες για τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων της Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας έχουν προϋπολογιστεί ότι θα ανέλθουν στις 45.000 ευρώ, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του έργου, η οποία έχει συνταχθεί.

Το σύνολο του έργου που θα εκτελεστεί απ’ τον ανάδοχο, ο οποίος θα προκύψει μέσα απ’ τον διαγωνισμό, θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος των δώδεκα μηνών.

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, περισσότερες πληροφορίες, αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού κ.λ.π. έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν τις εργάσιμες ώρες και ημέρες απ’ την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (τηλ. 2623.360.832, φαξ 2623.360.830).

Περισσότερα Νέα