Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Ηλείας: 1ο Δελτίο Γεωργικών προειδοποιήσεων για την αποτελεσματική φυτοπροστασία της βαμβακοκαλλιέργειας

24 Ιουλίου - 19:29 Τοπικά

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Ηλείας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

1.

Στόχοι

1.1

Η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία σε πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

1.2

Η ενημέρωση αφορά στο χρονικό διάστημα μέχρι την εμφάνιση των χτενιών, για την οργάνωση της αυτοάμυνας των καλλιεργειών.

1.3

Ο βαμβακοπαραγωγός πρέπει να παρακολουθεί τακτικά την καλλιέργειά του έτσι ώστε να εφαρμόζει τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας.

2.

Διαπιστώσεις

2.1

Οι φερομονικές παγίδες για την παρακολούθηση της βιολογικής και πληθυσμιακής εξέλιξης του πράσινου σκουληκιού (Helicoverpa armigera) και του ρόδινου σκουληκιού (Pectinophora gossypiella), αναρτήθηκαν στις 16 Ιουνίου 2022.

2.2

Οι βαμβακοκαλλιέργειες στην περιοχή της «Αγουλινίτσας» βρίσκονται στο στάδιο των 5-6 πραγματικών φύλλων, διότι οι σπορές πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες μέρες του Μαΐου, λόγω έλλειψης νερού άρδευσης. Ενώ οι βαμβακοκαλλιέργειες στις άλλες περιοχές βρίσκονται στο στάδιο των χτενιών.

2.3

Οι καλλιέργειες εμφανίζουν καλή βλαστική ανάπτυξη.

2.4

Δεν διαπιστώθηκαν φυτοπροστατευτικά προβλήματα από αλευρώδη, τζιτζικάκια, αφίδες, λύγκο κ.α. εχθρούς.

Διαπιστώθηκε η παρουσία φυσικών εχθρών (Coccinella septempuctata, Chrysopa carnea).


3.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

3.1

Συστήνεται ισορροπημένη βλαστική ανάπτυξη και να αποφεύγονται πρακτικές  που προωθούν την πλούσια βλαστική ανάπτυξη.

3.2

Στην παρούσα βλαστική περίοδο, η εγκατάσταση και η διατήρηση των ωφέλιμων εντόμων είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού καθώς και των άλλων εχθρών του βαμβακιού.

3.3

Συστήνεται η τακτική παρακολούθηση των βαμβακοκαλλιεργειών (κάθε 3 – 4 μέρες), η οποία να λαμβάνει χώρα διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια, πρωινές ή απογευματινές ώρες, εξετάζοντας 100 φυτά σε διαφορετικά σημεία της διαγωνίου, προκειμένου να διαπιστώνεται η ύπαρξη ή μη νεαρών προνυμφών.

Μικρή προσβολή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας, δεν δημιουργεί πρόβλημα διότι τα φυτά έχουν την ικανότητα αναπλήρωσης των καρποφόρων οργάνων.

Να αποφεύγονται οι προληπτικοί ψεκασμοί.

3.4

Στην πρώτη βλαστική περίοδο, τα έντομα που προσβάλλουν το νεαρό βαμβάκι είναι κυρίως: τετράνυχος, θρίπας, αφίδες, αλευρώδης, λύγκος, τζιτζικάκια, που προκαλούν συστροφές των φύλλων, κατσάρωμα, σχισίματα, φυλλόπτωση κ.α..

Επεμβαίνετε μόνο στην περίπτωση που ξεπεραστούν τα κατώτατα όρια, τα οποία είναι τα παρακάτω:

Τετράνυχος: μέχρι την εμφάνιση των πρώτων χτενιών, όταν ο πληθυσμός του τετράνυχου αρχίζει να προκαλεί φυλλόπτωση.

Θρίπας: μέχρι την εμφάνιση των πρώτων χτενιών,όταν σε φυτά με μόνιμα φύλλα εμφανισθούν κ.μ.ο. 1-2 άτομα θρίπα σε δείγμα 20-40 φυτών.

Αφίδες: μόνο όταν σε πρώιμες προσβολές οι πληθυσμοί παραμένουν υψηλοί για τουλάχιστον επτά (7) συνεχείς ημέρες.

Αλευρώδης: 200 άτομα αλευρώδη κ.μ.ο. ανά 100 φύλλα, σε όλα τα βλαστικά στάδια.

Λύγκος: 5 άτομα λύγκου κ.μ.ο. ανά 100 φυτά, σε όλα τα βλαστικά στάδια.

Τζιτζικάκια: 3-4 νύμφες κ.μ.ο. ανά φύλλο, σε δείγμα 50 ώριμων φύλλων, σε όλα τα βλαστικά στάδια.

 

 

Για το πράσινο σκουλήκι:

Συνιστάται να προβαίνετε σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστωθούν 6 έως 8 νεαρές προνύμφες ανά 100 φυτά τυχαία επιλεγμένα ή 1 νεαρή προνύμφη στα φυτά ενός μέτρου επί της γραμμής. Οι προνύμφες να είναι μέχρι ένα (1) εκατοστό (1ου και 2ου σταδίου).

4.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

4.1

Τα εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα βρίσκονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: (http://www.minagric.gr/syspest/).

Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα αναγραφόμενα στην ετικέτα τους.

Δεν προβαίνετε σε ψεκασμό αν δεν ξεπεραστούν τα κατώτατα όρια για τον κάθε εχθρό.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σπυροπούλου Παναγιώτα

Κτηνίατρος

Περισσότερα Νέα