Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Ηλείας: Παράταση προθεσμίας στις αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

24 Ιουλίου - 16:31 Τοπικά

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους, ότι δόθηκε παράταση έως τις 31-12-2020 στην προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών, όπως προβλέπεται στο Ν. 4056/2012 (παρ.1  & 4 του άρθρου 14).

Η παράταση μέχρι τις 31-12-2020 αφορά επίσης την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για έκδοση αδειών διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17α του Ν.4056/2012 και στην ΚΥΑ 940/81279/2017.

Ενημερώνουμε τους μελετητές ότι η ανωτέρω παράταση δημοσιεύθηκε  στο Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ 108Α΄) Άρθρο 8 «Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»

            Η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

                                                                                                       Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

                                                                                    Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

                                                                                                ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

                                                                                                            Κτηνίατρος

Περισσότερα Νέα