Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Ηλείας:Ενημέρωση για τη βιολογική εξέλιξη του διαλευρώδη στα εσπεριδοειδή

24 Ιουλίου - 16:33 Τοπικά

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηλείας, στα πλαίσια παρακολούθησης της πληθυσμιακής εξέλιξης του διαλευρώδη και της αντιμετώπισής του, και μετά από επιτόπιους ελέγχους σε εσπεριδοειδώνες της Π.Ε. Ηλείας, σας  ενημερώνει ότι:

α. οι καλλιέργειες εσπεριδοειδών βρίσκονται στο στάδιο ανθοφορίας και βαίνουν ως προς την ολοκλήρωσή τους,

β. διαπιστώθηκε υψηλός πληθυσμός τέλειων εντόμων διαλευρώδη με έντονη προσβολή στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών,

γ. διαπιστώθηκε υψηλός πληθυσμός ζώντων αυγών του διαλευρώδη στα φύλλα της νέας βλάστησης.

Με την ολοκλήρωση της άνθησης κρίνεται απαραίτητο, λόγω της έντασης και της δυναμικής της πληθυσμιακής εξέλιξης του εντόμου, οι εσπεριδοκαλλιεργητές όπως προβούν άμεσα σε ψεκασμούς για την αντιμετώπισή του, σε συνδυασμό και με άλλους εντομολογικούς εχθρούς, για τον περιορισμό του πληθυσμού της επόμενης γενεάς και την αποφυγή δημιουργίας καπνιάς στα φύλλα και στους καρπούς.

 

Επισημαίνεται ότι το ευαίσθητο στάδιο του εντόμου για την καταπολέμησή του είναι όταν παρατηρείται το μέγιστο της εμφάνισης των νεαρών νυμφικών σταδίων.

Η άμεση ζημιά που προκαλεί ο διαλευρώδης είναι η απομύζηση χυμών και δευτερογενώς η ρύπανση των φύλλων και των καρπών με μελιτώδεις εκκρίσεις, με επακόλουθο την ανάπτυξη μυκήτων καπνιάς επάνω σε αυτές. Όταν αναπτύσσονται μεγάλοι πληθυσμοί εντόμου και έχουμε εκτεταμένη ανάπτυξη μυκήτων καπνιάς τότε η φωτοσυνθετική δυνατότητα του δέντρου περιορίζεται σημαντικά και υποβαθμίζεται η ποιότητα και εμπορική αξία των καρπών.

Εξάρσεις του πληθυσμού του διαλευρώδη παρατηρούνται σε δένδρα ακλάδευτα με πολύ πυκνή κόμη και ιδιαίτερα όταν επικρατούν συνθήκες υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας.

Συστήνεται οι παράγωγοι να επιθεωρούν τις καλλιέργειές τους για τη διαπίστωση ή μη προσβολής, διότι τα όποια δειγματοληπτικά στοιχεία αφορούν συγκεκριμένες καλλιέργειες και όχι το σύνολο των εσπεριδοκαλλιεργειών της Π.Ε. Ηλείας.

Συστήνονται τα παρακάτω καλλιεργητικά και χημικά μέτρα:

  1. A.   Καλλιεργητικά μέτρα:

ü  Κατάλληλο κλάδεμα και αφαίρεση των λαίμαργων βλαστών ώστε να εξασφαλίζεται καλός αερισμός και φωτισμός των δέντρων.

ü  Περιορισμένες αζωτούχες λιπάνσεις και κανονικές αρδεύσεις, για τον περιορισμό της ζωηρής βλάστησης των δέντρων και τη μείωση της υγρασίας.

  1. B.   Χημική αντιμετώπιση:

ü  Επειδή οι νεαρές προνύμφες εγκαθίστανται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων να γίνεται καλή διαβροχή του φυλλώματος, σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις και τις οδηγίες του φυτοπροστατευτικού σκευάσματος. Να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες της ετικέτας για την ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σπυροπούλου Παναγιώτα

Κτηνίατρος

Περισσότερα Νέα