Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Ηλείας:Σε ποιες περιοχές θα πραγματοποιηθεί δακοκτονία τη Δευτέρα και την Τρίτη

24 Ιουλίου - 16:44 Τοπικά

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας 2019, ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς ότι θα διενεργηθούν δολωματικοί ψεκασμοί, στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες:

 

Δευτέρα  21 Οκτωβρίου 2019

Ομάδα 7η : Αλφειούσα, Επιτάλιο, Ανεμοχώρι & Ράχες

Το εντομοκτόνο σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί στον δολωματικό ψεκασμό στις Τοπικές Κοινότητες  Αλφειούσας, Επιταλίου, Ανεμοχωρίου & Ραχών είναι το DECIS PROFI 25 WG, με χρόνο αναμονής πριν τη συγκομιδή στις 7 μέρες.

 

Τρίτη  22 Οκτωβρίου 2019

Ομάδα 8η : Νέα Φιγαλεία

 

Το εντομοκτόνο σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί στον δολωματικό ψεκασμό της Νέας Φιγαλείας είναι το BISCAYA 240 OD, με χρόνο αναμονής πριν τη συγκομιδή στις 14 μέρες.

 

Στην περίπτωση που ελαιοπαραγωγοί προτίθενται να συγκομίσουν πριν την παρέλευση του χρόνου αναμονής από τον ψεκασμό, να το γνωστοποιήσουν στον εργολάβο ή/και στο συνεργείο ψεκασμού της περιοχής.

Τονίζεται ότι πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι ημέρες αναμονής πριν από τη συγκομιδή όπως αναγράφονται στην ετικέτα του χρησιμοποιηθέντος γεωργικού φαρμάκου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 2621360140, 155.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σπυροπούλου Παναγιώτα

Κτηνίατρος

Περισσότερα Νέα