Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Ηλείας: Ανανέωση αδειών Πωλητών Λαϊκών Αγορών και Πλανοδιου Εμπορίου

24 Ιουλίου - 19:30 Τοπικά

     Ενημερώνονται οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές που κατέχουν άδειες δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές και στο πλανόδιο εμπόριο, των οποίων η ισχύς  έχει λήξει  μέχρι την 1-2-2022 και δεν έχουν ανανεωθεί, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στο Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Ηλείας (Διοικητήριο Ηλείας -Μανωλοπούλου 47 Πύργος), προκειμένου να ανανεώσουν αυτές, έως την 29η-7-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021.

    Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας, οι εν λόγω άδειες που δεν θα ανανεωθούν,  καταργούνται οριστικά.

    Όλες οι υπόλοιπες άδειες των δραστηριοτήτων αυτών, ανανεώνονται κατόπιν υποβολής αιτήματος στην Υπηρεσία , εντός  30 ημερών από τη λήξη τους, με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

     Η ανανέωση δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί: α)  για τις άδειες που έχουν ανακληθεί οριστικά σύμφωνα με προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο, β) για τις άδειες οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος.

       Τα αιτήματα για την ανανέωση των αδειών, κατατίθενται στην Δ/νση Ανάπτυξης, κάθε Τετάρτη από 9:00 έως 13:00.

      Πληροφορίες στα τηλέφωνα  2621360517- 2621360538-2621360519.

                                                 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                      ΑΡΙΣΤ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Περισσότερα Νέα