Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Ηλείας: Ιδιωτική αποθεματοποίηση χοίρειου κρέατος

24 Ιουλίου - 19:38 Τοπικά

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλίας γίνεται γνωστό ότι σε συνέχεια της ψήφισης του υπ’ αριθμ. (ΕΕ) 2022/470 Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής και σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1683/174338/2020 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2762/Β/2020), χορηγείται ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα του χοίρειου κρέατος σε ενδιαφερόμενους αποθεματοποιητές κατόπιν αίτησης. Η τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 29η Απριλίου 2022. Κάθε αίτηση αφορά ελάχιστη ποσότητα τουλάχιστον 10 τόνων προϊόντων χωρίς κόκαλα και 15 τόνων άλλων προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων της ∆/νσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην κα Κούρου Μαρία (τηλ. 2108802431, ∆ομοκού 5 10445 Αθήνα).

Η Δ/ντρια Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Σπυροπούλου Παναγιώτα

Κτηνίατρος

Περισσότερα Νέα