Δίκτυο «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη» συγκροτείται στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας με στόχο την οικονομική ανάκαμψη

24 Ιουλίου - 17:08 Τοπικά

Η πολυεπίπεδη συνεργασία για την ενίσχυση των ΜμΕ επιχειρήσεων αποτελεί το θεμέλιο λίθο στο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017 (European Entrepreneurial Region 2017 – EER 2017).

Πλέον, έχουμε φθάσει στο σημείο «κλειδί» στο σχεδιασμό μας, που είναι η συγκρότηση του Δικτύου «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα», το οποίο θα λειτουργεί ως καταλύτης και σημαντικός παράγοντας και θα συμβάλει στην ενίσχυση – αναβάθμιση – υποστήριξη των ΜμΕ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και λοιπές διαρκείς εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έγινε ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού της ΠΔΕ ως EER 2017 και εγκρίθηκε η συμμετοχής της Περιφέρειας στο Δίκτυο «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα».

Σύμφωνα με το βραβευμένο Σχέδιο Δράσης (Action Plan) του EER 2017, η υλοποίηση του σχεδιασμού για το έτος 2017 και τα επόμενα χρόνια, εδράζεται καταρχήν στην από κοινού συνεργασία της Περιφέρειας με αρμόδιους θεσμικούς φορείς, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την στήριξη της Μικρο-μεσαίας Επιχειρηματικότητας (ΜμΕ) στη Δυτική Ελλάδα, έχοντας στο επίκεντρο τις έννοιες της συνέργειας, της δικτύωσης, της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της εθελοντικής προσφοράς.

«Το σχέδιο αυτό έχει δημιουργηθεί από κάτω προς τα πάνω, με σκοπό την παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση της περιοχής μας. Είναι εξωστρεφές και δυναμικό, ένα πρωτοποριακό εγχείρημα στο οποίο πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση» επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.

«Θέλουμε να αλλάξουμε την κουλτούρα μας. Να χτίσουμε γέφυρες συνεργασίας, να θέσουμε στόχους, να αλλάξουμε νοοτροπίες για να στηρίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κώστας Καρπέτας.

Οι φορείς που έχουν ανταποκριθεί ως σήμερα στην ανοικτή πρόσκληση της Περιφέρειας για τη συγκρότηση του Δικτύου και επιθυμούν να συνεισφέρουν στην πραγματοποίηση των στόχων του είναι οι εξής:

 1. Το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
 2. Ο  Οργανισμός  Enterprise Greece
 3. Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών – ΚΕΠΕ
 4. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
 5. Η  Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 6. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού  (ΟΑΕΔ) Περιφερειακή Δ/νση  Πελοποννήσου
 7. Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας
 8. Το Επιμελητήριο Αχαΐας
 9. Το Επιμελητήριο Ηλείας
 10. Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος – ΣΕΒΠΔΕ
 11. Ο Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών – ΣΕΒΙΠΑ
 12. Ο  Σύνδεσμος Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας – ΣΤΕΔΕ
 13. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Δυτικής Ελλάδας (ΕΣΥΝΕ)
 14. Το  Πανεπιστήμιο Πατρών
 15. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 16. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας
 17. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας/Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής – ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
 18. Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε.
 19. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – Διόφαντος
 20. Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών – Βιοτεχνικών – Εμπορικών Σωματείων Ν.Αχαΐας  – Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.
 21. Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου & ΝΔ Ελλάδας
 22. Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών – ΕΕΣΠ
 23. Ο  Σύνδεσμος Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Ελλάδας
 24. Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Ηλείας
 25. Το Σωματείο Τουριστικών Γραφείων & Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων  Ν. Ηλείας «ΝΙΚΗ».

Τι προβλέπει το καταστατικό

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, βάσει του καταστατικού που εγκρίθηκε, θα έχει το συνολικό συντονισμό του Δικτύου (Συντονιστής) ορίζοντας για το σκοπό αυτό (με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου):

–          Έναν Εκπρόσωπο Υποστήριξης Δράσεων (με τον αναπληρωτή του) ο οποίος θα οριστεί και Πρόεδρος: α) της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Δικτύου και β) της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δικτύου,

–          Έναν Εκπρόσωπο (με τον αναπληρωτή του), ως Μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Δικτύου

–          Επιχειρησιακά Μέλη, που θα επιφορτιστούν το επιχειρησιακό μέρος της υλοποίησης των προβλεπομένων δράσεων (επικοινωνία, συντονισμός, υλοποίηση κ.λπ.).

Τα όργανα λήψης αποφάσεων του Δικτύου είναι:

Η Γενική Συνέλευση (General Assembly) των Μελών του Δικτύου (νόμιμοι εκπρόσωποι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αναπληρωτές τους) ως το ανώτατο όργανό του, το οποίο  θα αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Δικτύου.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία συγκροτείται από το σύνολο των Εκπροσώπων του Συντονιστή και των Μελών του Δικτύου, όπως ορίστηκαν για το σκοπό αυτό,  με αρμοδιότητες το συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών του Δικτύου καθώς και την επίλυση κάθε διαφωνίας μεταξύ των Μελών και με αρμοδιότητα να παρεμβαίνει με υποδείξεις της για την αντιμετώπιση τυχόν εντοπιζόμενων προβλημάτων.

Η Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Committee), η οποία είναι το όργανο αποφάσεων του Δικτύου, εκτός και εάν ένα θέμα ανακύπτει και αποφασίζεται από την Ολομέλεια.

Με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εξουσιοδοτήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κώστας Καρπέτας, για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας – Καταστατικού του Δικτύου, και ορίστηκε ως εκπρόσωπος Υποστήριξης Δράσεων της ΠΔΕ και ως πρόεδρος: α) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Δικτύου και β) στην Εκτελεστική Επιτροπή, με αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο Γιώργο Χήνο.

Αμέσως μετά την έγκριση του καταστατικού θα συγκροτηθεί σε Σώμα η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία θα αποτελεί την «κινητήριο» δύναμη του Δικτύου.

Περισσότερα Νέα