Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης:  Ξεκίνησε ο προσεισμικός έλεγχος σε όλες τις σχολικές μονάδες και τα δημοτικά κτίρια

15 Ιουνίου - 07:47 Τοπικά

Παρουσία του Δήμαρχου Ανδραβίδας-Κυλλήνης Γιάννη Λέντζα και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας Διονύση Κεκάτου ξεκίνησε ο προσεισμικός έλεγχος σε όλες τις σχολικές μονάδες και τα δημοτικά κτίρια του Δήμου.

Ο προσεισμικός έλεγχος αποσκοπεί στην εκτίμηση του επιπέδου της ασφάλειας που παρέχουν τα Δημόσια και κοινωφελή κτίρια έναντι των μέγιστων (πιθανοτικά) αναμενόμενων σεισμικών δράσεων στην περιοχή που ευρίσκονται.

Η πρώτη φάση του προσεισμικού ελέγχου είναι ο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ή Ταχύς Οπτικός Έλεγχος (ΤΟΕ). Γίνεται σε όλα τα κτίρια Δημόσιας ή κοινωφελούς χρήσης και αποσκοπεί στην καταγραφή των κτιρίων αυτής της κατηγορίας και στην πρώτη αποτίμηση της σεισμικής τους ικανότητας, με βάση στοιχεία που συλλέγονται και καταγράφονται στο ειδικό ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (πρότυπο ΟΑΣΠ)

Από τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού και μετά από σχετική επεξεργασία και βαθμονόμηση των στοιχείων αυτών από τον ΟΑΣΠ, θα προσδιοριστούν τελικώς τα κτίρια εκείνα, για τα οποία θα απαιτηθεί η άμεση λήψη μέτρων για την προστασία του κοινού και των εργαζομένων σε αυτά ή/και η παραπομπή τους σε περαιτέρω έλεγχο.

Ο έλεγχος στα κτίρια του Δήμου μας, έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ – ΑΤ11» και έχει ανατεθεί  στη διεθνούς κύρους εταιρεία SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A (Έγγραφο Α.Π: 5139 – 13/05/2024) με αντικείμενο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ». Θα διενεργηθεί από διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς με εμπειρία στο αντικείμενο στατικών ελέγχων.

Περισσότερα Νέα