Δήμος Ήλιδας: Η απάντηση του Υπουργείου για τα ψευδή δημοσιεύματα σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων

24 Ιουλίου - 17:35 Τοπικά

Για την αποκατάσταση της αλήθειας και την ενημέρωση κάθε πολίτη του Δήμου Ήλιδας και του νομού Ηλείας, παραθέτουμε την επίσημη απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας μετά από ψευδές δημοσίευμα αθηναϊκής εφημερίδας σε σχέση με τους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Τέτοιου είδους δημοσιεύματα αμαυρώνουν τα σπουδαία έργα και στόχο έχουν την παραπλάνηση των πολιτών. Η απάντηση του Υπουργείου  είναι απολύτως ξεκάθαρη και δεν αφήνει καμία απολύτως αμφιβολία για παρερμηνείες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει κατηγορηματικά ότι όλα έχουν γίνει σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία. Παραθέτουμε την επίσημη ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (http://www.mindev.gov.gr/?p=15338):

«Επειδή τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και εφημερίδα που ανακίνησε το θέμα επιμένουν στην ανακάλυψη προσκομμάτων σε σχέση με τους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων, δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα την απάντηση της Κομισιόν στο αίτημα της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πληροφόρηση ως προς το ζήτημα αυτό. (Σημείωμα με ημερομηνία 31/03/2014)

Η απάντηση είναι απολύτως ξεκάθαρη και δεν αφήνει καμία απολύτως αμφιβολία για παρερμηνείες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει κατηγορηματικά ότι όλα έχουν γίνει σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία.

Στο συμπέρασμα της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημειώνονται επί λέξει τα εξής:

«Με βάση την πληροφόρηση που λάβαμε από τον προσφεύγοντα και υπό το φως της προηγούμενης αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ίδιο λόγο που έκλεισε κατόπιν αξιολόγησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει παραβίαση των κανόνων περί δημοσίων προμηθειών αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε  από την περιφερειακή αρχή για την ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Για τους παραπάνω λόγους, δεν μπορεί να εντοπιστεί καμία παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Θα συνιστούσε ενδεχομένως παράβαση αν η εγκατάσταση κατασκευάζεται και αρχίζει να λειτουργεί κατά παραβίαση άλλων σχετικών Οδηγιών (αν π.χ λόγω κακής λειτουργίας, προκαλούνται περιβαλλοντικές καταστροφές).

Με βάση τις πληροφορίες που λάβαμε από τον προσφεύγοντα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει παραβίαση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας».

Μετά απ’ όλα αυτά περιμένουμε από την εφημερίδα, για λόγους δεοντολογίας, την αναγκαία διόρθωση. Αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ να παραδεχθεί ότι παρασύρθηκε από ένα απολύτως εσφαλμένο δημοσίευμα. Διαφορετικά δικαιούμαστε να σημειώσουμε ότι πρόκειται για εσκεμμένη παραπλάνηση της κοινής γνώμης.

Σημείωση: Παραπέμπουμε στο σημείωμα που δόθηκε στους Ευρωβουλευτές από τη Γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών και το οποίο περιλαμβάνει την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα:

link:http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-532.488&format=PDF&language=EN&secondRef=01»

Περισσότερα Νέα