Δήμος Πύργου: Εφαρμόστηκαν διαδικασίες ΑΣΕΠ στις προσλήψεις εποχιακού προσωπικού πυρασφάλειας – «Συνεχίζουμε το έργο μας, αφήνοντας στο περιθώριο τους μονόλογους λασπολογίας»

24 Ιουλίου - 13:47 Τοπικά

Ο πρόσφατος διαγωνισμός προσλήψεων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου για την εποχιακή πυρασφάλεια, έγινε έπειτα από διαρκή γραπτή επικοινωνία με το ΑΣΕΠ και με το Υπουργείο Εσωτερικών κι επιλέχτηκε η διαδικασία με τα κριτήρια:

Α) Προϋπηρεσία – Μοριοδότηση (η βεβαίωση της οποίας καθορίζεται από το σχετικό Παράρτημα του ΑΣΕΠ).

Β) Συνέντευξη με τους αιτούντες (η διαδικασία της οποίας επιλέχτηκε λόγω των ιδιαίτερων δεξιοτήτων που χρειάζονται για τις συγκεκριμένες θέσεις).

Η σχετική Προκήρυξη του διαγωνισμού αυτού συντάχθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του Δήμου Πύργου, αναρτήθηκε όπου ζητείται από τις προβλεπόμενες διατάξεις (πίνακας Ανακοινώσεων Δήμου, ιστοσελίδα Δήμου) και υπήρχε το δικαίωμα της όποιας ένστασης.

–  Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός που αφορά την πυρασφάλεια, όπως ο Νόμος ορίζει, θα μπορούσε να γίνει μόνο κατ’ επιλογή και χωρίς κανένα κριτήριο. Όπως άλλωστε αυτό έχει κάνει η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων ανά την Επικράτεια.

Επελέγη όμως για το Δήμο μας να γίνει με τον συγκεκριμένο τρόπο, που εξασφάλιζε πλήρη διαφάνεια (ΑΣΕΠ – Μοριοδότηση). Ορίστηκε τριμελής Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, αποτελούμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες.

Να σημειωθεί επίσης ότι, οι ημερομηνίες έφτασαν να γίνουν ασφυκτικές έως και καταληκτικές, αφού στην προκειμένη περίπτωση προηγήθηκαν αλλεπάλληλες καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονταν σε εξωγενείς παράγοντες, όπως ακόμα και οι ματαιώσεις συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω έλλειψης απαρτίας.

– Μερικά απαραίτητα επιμέρους στοιχεία:

Για τις θέσεις των εργατών δασοπροστασίας, εκτός των προβλεπόμενων κριτηρίων, επιπρόσθετο προσόν ήταν και η ειδική πιστοποίηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που πρέπει να έχουν αυτοί που καλύπτουν τις συγκεκριμένες θέσεις.

Για τη θέση χειριστή μηχανημάτων έργου (τύπου γκρέιντερ) δεν υπήρξε καμία υποψηφιότητα.

Για τη θέση χειριστή γεωργικών μηχανημάτων, υποψήφιος ήταν μόνο ένας και αποκλείστηκε λόγω κωλύματος έλλειψης τυπικών προσόντων.

Σε όλες τις ειδικότητες από τη διαδικασία της συνέντευξης δεν απορρίφθηκε κανείς και δεν υπήρξαν σημαντικές αποκλίσεις στη σχετική βαθμολόγηση.

Να τονιστεί κι ότι μέχρι και σήμερα καμία σχετική ένσταση δεν έχει έρθει εις γνώση της Επιτροπής.

*  Ο κ. Καννής δεν αιτήθηκε όπως είχε τη δυνατότητα να ελέγξει το αληθές όλων των προαναφερόμενων καθώς και τη νομιμότητα για την οποία …κόπτεται.

Για τον κ. Καννή, ως υποψήφιο δήμαρχο και ως πρώην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και νυν δημοτικό σύμβουλο, είναι θλιβερό το γεγονός ότι αντιπαρατίθεται δημόσια και συκοφαντεί με ψεύδη, ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται εποχιακά στο Δήμο μας κι οι οποίοι μετέχουν στον αγώνα της καθημερινότητας και της ανάγκης επιβίωσης.

Πόσο παρακάτω θα πάτε κ. Καννή; Είστε ικανός και για πιο κάτω…

Κατανοούμε το άγχος και τον πανικό που σας έχει καταλάβει για την διαφαινόμενη και επερχόμενη εκλογική ήττα σας στις προσεχείς εκλογές.

Το γεγονός αυτό δεν σας απαλλάσσει από την ευθύνη που έχετε ως δημόσιος λειτουργός (Δικηγόρος και Δημοτικός σύμβουλος) να διατυπώνετε σοβαρό κι υπεύθυνο δημόσιο λόγο.

Θα αποστείλουμε στη Δικαιοσύνη τη σχετική τοποθέτηση σας με τα καταφανέστατα και τερατώδη ψεύδη σας στην απεγνωσμένη για μια ακόμα φορά προσπάθεια σας να κατασυκοφαντήσετε τη Δημοτική Αρχή, τους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.

 – Για όσους λοιπόν παριστάνουν ότι δεν γνωρίζουν:

Ο διαγωνισμός έγινε με βάση τα κριτήρια και τη μοριοδότηση που προβλέπει ο ΑΣΕΠ κι έχει προηγηθεί και γραπτή επικοινωνία των υπηρεσιακών παραγόντων με τον ΑΣΕΠ. Επίσης, τα αποτελέσματα τελούν υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Κι ακόμα, όλοι οι διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα ένστασης. Που έως τώρα δεν υπήρξε καμία ένσταση. Είναι λοιπόν γνωστή και συγκεκριμένη η αντικειμενικότητα της διαδικασίας.

Για τα υπόλοιπα, προσφεύγουμε στη Δικαιοσύνη.

Συνεχίζουμε το έργο μας, αφήνοντας στο περιθώριο τους μονόλογους λασπολογίας. Οι πολίτες έχουν και ΜΝΗΜΗ και ΚΡΙΣΗ.

Περισσότερα Νέα