Δήμος Πύργου: Εξ αποστάσεως η εξυπηρέτηση των δημοτών εκ του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

24 Ιουλίου - 16:23 Τοπικά

Ανακοινώνεται εκ του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Δήμου Πύργου Ν.Ηλείας ότι λόγω εκτάκτου ανάγκης η εξυπηρέτηση των δημοτών θα γίνεται με αυτεπάγγελτη αναζήτηση μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και του τμήματός μας ( ΕΦΚΑ, Εφορία, Σύλλογος Πολυτέκνων, ΟΑΕΔ ,Νοσοκομείο, Δικαστήρια, ΟΤΑ α’και β’ βαθμού, Στρατολογία, λοιπά Ασφαλ.ταμεία, Σχολεία, κλπ) μέσω ΦΑΞ και email.

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση μπορεί να γίνει μόνο για τα κάτωθι :

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .

2. Πιστοποιητικό γεννήσεως .

3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα ΜΑ.

4. Πιστοπ.οικογεν. κατ/σης Στρατολογίας (για μειωμένη θητεία)

5. Ληξ.πράξεις (γεννήσεως,γάμου,θανάτου, κλπ.)

Επίσης θ΄αποστέλλονται ταχυδρομικώς κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου μέσω ΦΑΞ ή email τα ανωτέρω πιστοποιητικά στους δημότες εαν επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. Τράπεζες, ΟΤΕ,ΔΕΗ κλπ).

Σχετικά με τα πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών θα δίνονται κατόπιν ειδικής συνεννόησης με το Τμήμα μας στο ανωτέρω τηλέφωνο Δημοτολογίου.

Τηλ. Δημοτολογίου :26213 62634

ΦΑΞ Δημοτολογίου: 26213 62670

Τηλ.Ληξιαρχείου : 26213 62658,683

ΦΑΞ Ληξιαρχείου : 26213 62614

Email : atoubeki@1489.syzefxis.gov.gr

Περισσότερα Νέα