Δήμος Πύργου: Η προθεσία υποβολής δήλωσης τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλος επί ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κλπ

25 Ιανουαρίου - 20:10 Τοπικά

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Α.1209/2023 Απόφασης του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού της διαδικασίας υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α’ 136) καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την είσπραξη των εν λόγω τελών» (ΦΕΚ 7332/Β΄/22-12-2023), έως και την τελευταία εργάσιμη, για το Δημόσιο, ημέρα του Ιανουαρίου 2024, οι υπόχρεοι δημότες μας, μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις απόδοσης των συγκεκριμένων τελών για τα έτη 2022 και 2023 και να εξοφλήσουν τις οφειλές τους χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Τα οφειλόμενα τέλη παρεπιδημούντων και επί των ακαθάριστων εσόδων που αφορούν το έτος 2022, θα περιλαμβάνονται σε μία δήλωση και θα καταβάλλονται εμπρόθεσμα στο σύνολό τους, έως 31/1/2024.
Τα τέλη παρεπιδημούντων και επί των ακαθάριστων εσόδων που αφορούν το έτος 2023, θα περιλαμβάνονται στις δηλώσεις των αντίστοιχων φορολογικών περιόδων, οι οποίες θα υποβάλλονται εμπρόθεσμα και θα καταβάλλονται έως 31/12/2024.

   Ο Αντιδήμαρχος

         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Περισσότερα Νέα