Δήμος Πύργου: Καθαρίστε τα οικόπεδα, έρχονται πρόστιμα.

24 Ιουλίου - 19:35 Τοπικά

Σε καθαρισμό των ιδιωτικών οικοπέδων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου καλεί εκ νέου τους ιδιοκτήτες ο Δήμος Πύργου, καθώς η καταληκτική ημερομηνία πλησιάζει (30/4) και οι κυρώσεις, βάσει νόμου, υπενθυμίζεται πως φέτος γίνονται αυστηρότερες.

Ήδη, πριν μερικές βδομάδες και αμέσως μετά την πρώτη ειδική συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π., ο δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος προχώρησε στην άμεση ενημέρωση των προέδρων όλων των τοπικών κοινοτήτων σχετικά με τον καθαρισμό των οικοπέδων, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας, αλλά και των κυρώσεων, με την αποστολή του ανάλογου ΦΕΚ  με θέμα «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών».

Λίγο πριν την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας, ο Δήμος Πύργου ενημερώνει για άλλη μια φορά – όπως αναγράφεται και στο ΦΕΚ – τους  ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, να προβούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός:

-Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που
βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους.

-Κλάδεμα δέντρων

– Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών

-Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114)

Περισσότερα Νέα