Δήμος Πύργου: Παράταση επανασύνδεσης ρεύματος σε καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές

24 Ιουλίου - 19:10 Τοπικά

Ο Δήμος Πύργου, η Κοινωνική Υπηρεσία του και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Παπαδημητρίου, ενημερώνουν τους συμπολίτες για την παράταση που δόθηκε στη διαδικασία αιτήσεων των ενδιαφερομένων για το πρόγραμμα «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος (ΦΕΚ 276/Β/23-1-2023).

     Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, και να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 31-12-2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Εφόσον πληρούνται τα προαναφερόμενα κριτήρια, οι καταναλωτές που επιθυμούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Κέντρο Κοινότητας  του Δήμου Πύργου

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:

1.        Αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986.

2.        Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

3.        Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

4.        Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

5.        Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

6.        Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου).

7.        Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

8.        Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού

9.        Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

*  Οι αιτήσεις θα γίνονται με ραντεβού στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, οδός Αγ. Σπυρίδωνα 41, Τηλ. 26210 22199

Περισσότερα Νέα