Δήμος Πύργου: Προσλαμβάνονται 14 άτομα 4μηνης διάρκειας. Αναλυτικά η Προκήρυξη.

24 Ιουλίου - 19:14 Τοπικά

Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 14 ατόμων διάρκειας 4 μηνών για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων και πρόσκαιρων αναγκών μετά την κήρυξη έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτική κοινότητας κορυφής αποφάσισε ο Δήμος Πύργου.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποστολής τω αιτήσεων είναι η Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου και ώρα 15:00

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Περισσότερα Νέα