Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου: 22 από τους 33 συμβούλους απείχαν. Γιατί;

24 Ιουλίου - 19:12 Τοπικά

Το να απέχουμε από τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 22 δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις δημοτικές παρατάξεις (5 εκ των οποίων από την παράταξη του Δημάρχου!!) κάτι σημαίνει.

Για την παράταξή μας, η εν λόγω αποχή σημαίνει καθολική άρνηση στην επιχειρούμενη μεθόδευση του Δημάρχου να εκχωρηθούν για 12 έτη τα δημοτικά τέλη συνολικού ποσού 12.000.000 ευρώ σε ιδιωτική εταιρεία.

Η αντιδημοκρατική εμμονή της δημοτικής αρχής έρχεται σε πλήρη αντίθεση με προηγούμενη ρητή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ομόφωνα εκφράσαμε την αντίθεσή μας στην προωθούμενη υποθήκευση του μέλλοντος του Δήμου και την οικονομική εξάρτηση για τρεις δημοτικές θητείες από αδιαφανείς συμβάσεις.

Το μοναδικό μέλημά μας είναι η προστασία του συμφέροντος των δημοτών και η σωστή διαχείριση του δημοτικού χρήματος.

ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΝΝΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ “ΜΠΟΡΟΥΜΕ”

Περισσότερα Νέα